4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

detail oznamu

25.03.2024 10:05 - úradná tabuľa 

Voľby prezidenta SR 2024: Zverejnenie zápisnice 23.3.2024

detail oznamu

21.03.2024 13:45 - obecné oznamy 

2% pre Športový klub Naháč

detail oznamu

20.03.2024 15:35 - obecné oznamy 

Oznámenie o úprave hodín pre verejnosť

Pošta Dolná Krupá bude v dňoch Štvrtok 21.03.2024 z prevádzkových dôvodov :Zatvorené, Piatok 22.03.2024 z prevádzkových dôvodov prevádzkovať služby verejnosti nasledovne: Pondelok: 08:00 – 10:30 hod.

detail oznamu

20.03.2024 09:40 - obecné oznamy 

Voľby prezidenta SR 2024

V sobotu 23. marca 2024 sa budú konať Voľby prezidenta Slovenskej republiky. Volebná miestnosť bude otvorená od 7.00 do 22. hodiny. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič vyberie len jedného kandidáta na hlasovacom lístku a po tomto vloží hlasovací lístok do obálky a následne do urny. Občania, ktorí pre zlý zdravotný stav nemôžu prísť do volebnej miestnosti sa môžu prihlásiť na hlasovanie do prenosnej volebnej schránky a to do soboty 23. marca do 12.00 hod. na telefónom čísle 033/5575 142.

detail oznamu

18.03.2024 15:50 - obecné oznamy 

Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad

Oznamujeme občanom, že v dňoch 22.03.2024 (piatok) až 24.03.2024 (nedeľa) sa v našej obci uskutoční zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad. Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené pri Pošte a Materskej škole. Medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad patrí lístie, drobná haluzovina, konáre, tráva a pod.

detail oznamu

18.03.2024 15:45 - podujatia 

Dátum uskutočnenia: piatok - 22.03.2024 16:00

Pozvánka na JARNÚ BRIGÁDU

Oznamujeme občanom, že v piatok dňa 22. marca 2023 od 16:00 hod. sa uskutoční JARNÁ BRIGÁDA za účelom upratania okolia cintorína a kostola. Prineste si náradie: metly, hrable, plachty, nožnice, lopaty, vysávače, fukáre, fúriky, torpédo, sekery,… OBČERSTVENIE JE ZABEZPEČENÉ TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ Vzhľadom na veľký rozsah prác je potrebné, aby sa brigády zúčastnilo minimálne 70 občanov všetkých vekových kategórií (žiaci, študenti, dospelí, dôchodci, športovci a všetci ostatní)

detail oznamu

18.03.2024 15:21 - obecné oznamy 

Veľtrh práce JobspoTT 2024

Veľtrh práce JobspoTT 2024 ponúka širokej verejnosti a končiacim stredoškolákom príležitosť zoznámiť sa s možnosťami zamestnania a s aktuálnymi pracovnými príležitosťami. Podujatie sa bude konať: Termín: 16.04.2024 Miesto konania: Mestská športová hala v Trnave, Rybníková 15 Čas: 9:00 – 16:00

detail oznamu

17.03.2024 15:20 - podujatia 

Dátum uskutočnenia: nedeľa - 24.03.2024 16:00

Pozvánka na podujatie: "Veľkonočná tvorivá dielňa"

detail oznamu

15.03.2024 10:23 - obecné oznamy 

Oznámenie o úprave hodín pre verejnosť

Pošta Dolná Krupá bude v dňoch 18.3.2024 a 19.03.2024 z prevádzkových dôvodov prevádzkovať služby verejnosti nasledovne: Pondelok:08:00 – 11:00 , Utorok: 08:00 – 11:00.

detail oznamu

13.03.2024 10:29 - obecné oznamy 

Ochrana lesov pred požiarmi - jarné obdobie

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14