Jarné fotografie

Obec - fakty a čísla

Základná charakteristika (31.12.2009)
UkazovateľHodnota
Kód obce507351
Názov okresuTrnava
Názov krajaTrnavský
Štatút obceobec
PSČ919 06
Telefónne smerové číslo033
Prvá písomná zmienka o obci - meste - rok1426
Nadmorská výška obce - mesta v m246
Celková výmera územia obce [m2]19 672 893
Demografia (k 31.12. 2009)
UkazovateľHodnota
Počet obyvateľov455
Z toho mužov226
Z toho ženy229
Predproduktívny vek (0 až 14 rokov)57
Produktívny vek (15 až 54) ženy116
Produktívny vek (15 až 59) muži152
Poproduktívny vek spolu133
Počet sobášov (k 31.12.2009)1
Počet rozvodov (k 31.12.2009)1
Počet narodených detí (k 31.12.2009)1
Počet zomretých (k 31.12.2009)6
Prisťahovalí10
Vysťahovaní2
Priemerný vek43.03
Hustota obyvateľstva na km223
Religiózna štruktúra obyvateľstva
VierovyznanieHodnota
Rímskokatolícka cirkev 95.96 %
Evanjelická cirkev1.35 %
Bez vyznania2.02 %
Nezistené0.67 %
Spádovosť obce (31.12.2009)
UkazovateľHodnota
Sídlo matričného úraduDolná Krupá
Sídlo pracoviska daňového úraduTrnava
Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboruTrstín
Sídlo Okresného súduTrnava
Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboruTrnava
Sídlo pracoviska obvodného úraduTrnava
Sídlo Územnej vojenskej správyTrnava
Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodinyTrnava
Sídlo Obvodného úradu životného prostrediaTrnava