Rok:

Štruktúrovaný a prehľadný zoznam faktúr:
Dátum vloženia Popis/ Názov Na stiahnutie
15.04.
2024
Štruktúrovaný a prehľadný zoznam faktúr k 15.4.2024 1.66 MB  
15.03.
2024
Štruktúrovaný a prehľadný zoznam faktúr k 15.3.2024 1.27 MB  
15.02.
2024
Štruktúrovaný a prehľadný zoznam faktúr k 15.2.2024 860 kB  
15.01.
2024
Štruktúrovaný a prehľadný zoznam faktúr k 15.1.2024 471 kB  
Faktúry:
Číslo Dátum vloženia Popis/ Názov Partner Suma s DPH Na stiahnutie
2024084 22.05.
2024
Účtovnícke služby 4/2024 R&R Accounting, s.r.o. 400.00 € 859 kB  
2024083 22.05.
2024
Polospojka čerpadla Patrik Bednár Aquapumps 67.00 € 213 kB  
2024082 22.05.
2024
Za mobil Orange Slovensko a.s. 33.00 € 261 kB  
2024081 22.05.
2024
Vodné 4/2024 Tavos 48.00 € 332 kB  
2024080 22.05.
2024
Umývacie prostriedky a príslušenstvo BROMIX s.r.o. 164.00 € 378 kB  
2024079 22.05.
2024
Spracovanie personálnej a mzdovej agendy za 4/2024 DS-MAR, s.r.o. 255.00 € 246 kB  
2024078 22.05.
2024
Za odvoz odpadu 4/2024 FCC Trnava 1681.00 € 82 kB  
2024076 22.05.
2024
Za plyn 5/2024 SPP 451.00 € 47 kB  
2024075 22.05.
2024
Výkon zodpovednej osoby 5/2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 48.00 € 54 kB  
2024074 22.05.
2024
Právne služby 4/2024 Haršány advokáti, s.r.o. 156.00 € 55 kB  
2024073 22.05.
2024
Za elektrinu 167,130,165,66. 5/2024 ZSE 407.00 € 49 kB  
2024072 22.05.
2024
Za telefón 5/2024 T com 19.00 € 45 kB  
2024071 22.05.
2024
Analýza pitnej vody Labeko s.r.o. 119.00 € 57 kB  
2024070 22.05.
2024
Opravná za elektrinu 84, 3/2024 ZSE 2.00 € 380 kB  
2024069 22.05.
2024
Opravná za elektrinu 165, 3/2024 ZSE 56.00 € 394 kB  
2024068 22.05.
2024
Elektromotor Vybo electric a.s. 310.00 € 251 kB  
2024067 22.05.
2024
Vodné 3/2024 Tavos 34.00 € 337 kB  
2024066 22.05.
2024
Analýza pitnej vody Labeko s.r.o. 579.00 € 278 kB  
2024065 22.05.
2024
Za mobil Orange Slovensko a.s. 33.00 € 250 kB  
2024064 23.04.
2024
Za elektrinu 135, 84, 165, 3/2024 ZSE 1259.00 € 1.32 MB  
2024063 23.04.
2024
Spracovanie personálnej a mzdovej agendy za 3/2024 DS-MAR, s.r.o. 198.00 € 212 kB  
2024062 23.04.
2024
Za odvoz odpadu 3/2024 FCC Trnava 1561.00 € 431 kB  
2024061 23.04.
2024
Účtovnícke služby 3/2024 R&R Accounting, s.r.o. 400.00 € 214 kB  
2024060 23.04.
2024
Za obdobie 1 -3/2024 EP Protect s.r.o. 90.00 € 252 kB  
2024059 23.04.
2024
Právne služby 3/2024 Haršány advokáti, s.r.o. 156.00 € 204 kB  
2024058 23.04.
2024
Za elektrinu 167,130,165,66. 3/2024 ZSE 407.00 € 289 kB  
2024057 23.04.
2024
Za telefón 3/2024 T com 19.00 € 255 kB  
2024056 23.04.
2024
Urbis 2/4 - 2024 Made spol. s.r.o. 174.00 € 238 kB  
2024055 23.04.
2024
Za plyn 4/2024 SPP 451.00 € 323 kB  
2024054 23.04.
2024
Výkon zodpovednej osoby 4/2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 48.00 € 255 kB  
2024053 23.04.
2024
Výkon funkcie technika PO 1.štvrtrok 2024 OBORIL 54.00 € 299 kB  
2024052 23.04.
2024
Servis a revízia plynových kotlov 5x Andrej Vacula 474.00 € 427 kB  
2024051 22.04.
2024
Obecný rozhlas 2024 SOZA 25.00 € 310 kB  
2024050 22.04.
2024
Vlajky 2U spol, s.r.o. 60.00 € 274 kB  
2024049 22.04.
2024
Zvodový hák s ohýbaním 7 ks Dachmetal s.r.o. 47.00 € 335 kB  
2024048 22.04.
2024
Za mobil Orange Slovensko a.s. 33.00 € 278 kB  
2024047 22.04.
2024
Vodné 2/2024 Tavos 20.00 € 312 kB  
2024046 22.04.
2024
Kontrola hasiacich prístrojov OBORIL 250.00 € 313 kB  
2024045 22.04.
2024
Spracovanie personálnej a mzdovej agendy za 2/2024 DS-MAR, s.r.o. 198.00 € 217 kB  
2024044 22.04.
2024
Vývoz fekálií v 2024 Marian Kunic - MK Autodoprava 85.00 € 207 kB  
2024043 22.04.
2024
Za elektrinu 135, 84, 165, 2/2024 ZSE 1320.00 € 1.33 MB  
2024042 22.04.
2024
Právne služby 2/2024 Haršány advokáti, s.r.o. 156.00 € 208 kB  
2024041 22.04.
2024
Za odvoz odpadu 2/2024 FCC Trnava 797.00 € 68 kB  
2024040 22.04.
2024
Za elektrinu 167,130,165,66. 2/2024 ZSE 407.00 € 287 kB  
2024039 22.04.
2024
Za telefón 2/2024 T com 19.00 € 256 kB  
2024038 05.03.
2024
Účtovnícke služby 2/2024 R&R Accounting, s.r.o. 400.00 € 851 kB  
2024037 05.03.
2024
Výkon zodpovednej osoby 3/2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 48.00 € 267 kB  
2024036 05.03.
2024
Za plyn 3/2024 SPP - 354 kB  
2024035 05.03.
2024
Na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie MVDr. Ivan Inštitoris 90.00 € 271 kB  
2024034 21.02.
2024
Účtovnícke služby 1/2024 R&R Accounting, s.r.o. 400.00 € 846 kB  
2024033 21.02.
2024
Za telefón T com 19.00 € 242 kB  
2024032 21.02.
2024
Výškopis a polohopis KD a uličného pásu Richard Fančovič 400.00 € 158 kB  
2024031 21.02.
2024
Vodné 1/2024 Tavos 209.00 € 340 kB  
2024030 21.02.
2024
Za mobil 1/2024 Orange Slovensko a.s. 33.00 € 241 kB  
2024029 21.02.
2024
Spracovanie personálnej a mzdovej agendy za 1/2024 DS-MAR, s.r.o. 198.00 € 231 kB  
2024028 21.02.
2024
Za elektrinu 84, 165, 1/2024 ZSE 966.12 € 0.95 MB  
2024027 21.02.
2024
Za elektrinu 135, 1/2024 ZSE 430.97 € 568 kB  
2024026 21.02.
2024
Za elektrinu 167,130,165,66. 2/2024 ZSE 407.00 € 284 kB  
2024026 21.02.
2024
Právne služby 1/2024 Haršány advokáti, s.r.o. 156.00 € 213 kB  
2024025 21.02.
2024
Za odvoz odpadu 1/2024 FCC Trnava 802.00 € 358 kB  
2024024 21.02.
2024
Šálky 60 ks SOLA Switzerland EU s.r.o. 197.00 € 246 kB  
2024022 21.02.
2024
Za plyn 2/2024 SPP 451.00 € 324 kB  
2024021 21.02.
2024
Výkon zodpovednej osoby 2/2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 48.00 € 242 kB  
2024020 21.02.
2024
Za plyn 1/2024 SPP 451.00 € 434 kB  
2024019 21.02.
2024
Verejný rozhlas 2024 odmeny výkonným umelcom a výrobcom .. Slovgram 38.00 € 284 kB  
2024018 21.02.
2024
Vodné 12/2023 Tavos 154.00 € 345 kB  
2024017 21.02.
2024
Za elektrinu 167,130,165,66. 1/2024 ZSE 407.00 € 299 kB  
2024016 21.02.
2024
Realizačný projekt statika MŠ Ing. Ivan Jindra 560.00 € 194 kB  
2024015 21.02.
2024
Za plyn (vyúčtovacia 2023) SPP - 1.71 MB  
2024014 21.02.
2024
Za mobil Orange Slovensko a.s. 33.00 € 239 kB  
2024013 21.02.
2024
Účtovnícke služby 12/2023 R&R Accounting, s.r.o. 400.00 € 847 kB  
2024012 21.02.
2024
SSoÚ - refundácia za posudkovú činnosť 2023 Obec Cífer 71.00 € 194 kB  
2024011 21.02.
2024
Posýpanie komunikácií Pavol Boledovič 72.00 € 189 kB  
2024010 21.02.
2024
Odhŕňanie snehu PD Horné Dubové - Naháč 216.00 € 244 kB  
2024009 21.02.
2024
Prístup do databázy vssr.sk Poradca podnikateľa 228.00 € 271 kB  
2024008 21.02.
2024
Spracovanie personálnej a mzdovej agendy za 12/2023 DS-MAR, s.r.o. 198.00 € 251 kB  
2024007 21.02.
2024
Za elektrinu 135, 84, 165, 12/2023 ZSE 1432.00 € 1.33 MB  
2024006 21.02.
2024
Za elektrinu ( vyúčtovacia) 167,130,165,66. 12/2023 ZSE 2001.00 € 1.68 MB  
2024005 21.02.
2024
Výkon funkcie technika PO 4.štvrťrok 2023 OBORIL 54.00 € 272 kB  
2024004 21.02.
2024
Za odvoz odpadu 12/2023 FCC Trnava 691.00 € 341 kB  
2024003 21.02.
2024
Za telefón T com 19.00 € 77 kB  
2024002 21.02.
2024
Urbis 1/4 Made spol. s.r.o. 157.00 € 268 kB  
2024001 21.02.
2024
Výkon zodpovednej osoby 1/2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 48.00 € 246 kB  
2022077 22.05.
2024
Za elektrinu 135, 84, 165, 4/2024 ZSE 1240.00 € 156 kB