Jarné fotografie

Dokumenty - objednávky - rok 2020

Rok:

Číslo Popis/ Názov Partner Na stiahnutie
202031 Zemné práce, odvodnenie križovatky, prehĺbenie dažďových zberačov a likvidácia čiernych skládok Peter Beško 443 kB  
202030 Znalecký posudok k parc. č. 1459 Ing. Pavol Janík 444 kB  
202029 Celotieniace žalúzie Ocú MCe system, s.r.o. 443 kB  
202028 Prezentácia v knihe 1 ks Kniha s partnermi 35 ks CBS spol, s.r.o. 447 kB  
202027 Dopravné značenie ZNAČKY, s.r.o. 429 kB  
202026 CA - Modul KABELTELSAT s.r.o. 221 kB  
202025 Rebrík OBI Slovakia s.r.o. 219 kB  
202024 Nádoby na komunálny odpad 120 l FCC Trnava, s.r.o. 232 kB  
202023 Vývoz odpadových vôd - KD Marián Kunic - MK Autodoprava 218 kB  
202022 Svietidlo EUROAUTOPART s.r.o. 217 kB  
202021 Vysávač Lidl Slovenská republika, v.o.s. 219 kB  
202020 Oprava verejného osvetlenia Ľuboš Genčúr 234 kB  
202019 Registratúrne stredisko: administratívne služby,kancelárske práce, odborné poradenstvo Mgr. Réka Lančaričová Nagyová 234 kB  
202018 Oprava kosačky, materiál Marián Šupa 239 kB  
202017 Tlačoviny Centrum polygrafických služieb 233 kB  
202016 Právne služby doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 232 kB  
202015 Výrub stromov, práce s plošinou, drvenie haluzoviny, pílenie stromov, frézovanie pňov Ľuboš Genčúr 326 kB  
202014 Vypracovanie analýzy vo veci vlastníckeho práva k splaškovej kanalizácii vrátane konzultácie s klientom Michal Mrva - advokátska kancelária, s. r. o. 235 kB  
202013 Vysokotlakový čistič s príslušenstvom + náradie Lidl Slovenská republika, v.o.s. 226 kB  
202012 Geometrický plán- zameranie obecnej budovy s. č. 156 Ing. Jozef Fančovič 224 kB  
202011 Seminár - Ochrana osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z. z. GDPR a bezpečnostná dokumentácia v praxi + zákon o elektronickej pošte Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského 240 kB  
202010 Dlažba na chodbu Ocú OBI Slovakia s.r.o. 219 kB  
202009 Odpadkový kôš s popolníkom B2B Partner s. r. o. 228 kB  
202008 Umývadlová skrinka, batéria, zrkadlo - WC - Ocú OBI Slovakia s.r.o. 227 kB  
202007 Odstránenie havarijného stavu na vodovode, preloženie DN 100 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. 246 kB  
202006 Kancelársky materiál RNDr. Vlastimil Autrata - V.B.A. 229 kB  
202005 Tonery Phobostudio 228 kB  
202004 Dodávka a montáž - dvere interiérové Ocú Ján Fančovič 231 kB  
202003 Materiál k Voľbám do NR SR 2020 2U spol. s r.o. 222 kB  
202002 Analýza pitnej vody 2020 LABEKO, s.r.o. 218 kB  
202001 Vývoz odpadových vôd - KD Marián Kunic - MK Autodoprava 215 kB