Jarné fotografie

Dokumenty - zmluvy - rok 2021

Rok:

Číslo Dátum vloženia Popis/ Názov Partner Na stiahnutie
2021154 31.12.
2021
Kúpna zmluva a zmluva o zrušení vecného bremena Ing.Peter Vidlička 2.69 MB  
2021153 13.12.
2021
Dohoda o náhrade škody Poľnohospodárske družstvo Horné Dubové - Naháč 1 MB  
2021152 19.11.
2021
Kolektívna zmluva SLOVES 3.81 MB  
2021151 10.11.
2021
Zmluva o prevode výpočtovej techniky DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 3.23 MB  
2021150 29.10.
2021
Zmluva o spracúvaní osobných údajov DS-MAR, s.r.o. 3.18 MB  
2021149 29.10.
2021
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti miezd a personalistiky DS-MAR, s.r.o. 2.08 MB  
2021148 27.10.
2021
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účel účtovníctva R&R Accounting, s.r.o. 5.06 MB  
2021147 27.10.
2021
Zmluva o poskytovaní účtovníckych služieb R&R Accounting, s.r.o. 2.34 MB  
2021146 22.10.
2021
Dohoda UPSVaR 4.33 MB  
2021144 13.10.
2021
Kúpna zmluva Rada rodičov pri MŠ, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava 1.4 MB  
2021145 07.10.
2021
Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke ZŠ s MŠ Maxima Gorkého 657 kB  
2021143 30.09.
2021
Zmluva o nakladaní s odpadmi ENVIPAK 1.58 MB  
2021142 29.09.
2021
Zmluva o dodávke pitnej vody Ing. Luboš Lopatka 795 kB  
2021141 28.09.
2021
Zmluva o dodávke pitnej vody Jana Hudečková Kalamenová 851 kB  
2021140 22.09.
2021
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb T.com 9.77 MB  
2021139 10.09.
2021
Zmluva o dielo - okná KD Okienkovo s.r.o. 3.23 MB  
2021138 10.09.
2021
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve Bc. Jana Lopatková 0.99 MB  
2021137 06.09.
2021
Zmluva o dodávke pitnej vody Adam Mihočka 622 kB  
2021136 26.08.
2021
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve MADE spol. s.r.o 1.21 MB  
2021135 25.08.
2021
Zmluva o výpožičke ZŠ s MŠ Maxima Gorkého 1.43 MB  
2021/134 11.08.
2021
Zmluva o dielo - projektová dokumentácia - prestavba a rekonštrukcia budovy pošty Ing. Ivan Pastva 2.78 MB  
2021133 10.08.
2021
Kúpna zmluva Jarolím Halvatovič 1.9 MB  
2021132 05.08.
2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko a.s. 10.05 MB  
2021131 04.08.
2021
Kúpna zmluva Bc. Jana Lopatková 1.38 MB  
2021130 23.07.
2021
Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie MVDr. Ivan Inštitoris 1.31 MB  
2021127 12.07.
2021
Dodatok k zmluve č. 96T100830 o zvoze a skladovaní odpadu FCC Trnava, s.r.o. 7.59 MB  
2021129 12.07.
2021
Dodatok k zmluve - Odstránenie havarijného stavu na verenom vodovode Termomont Dolná Krupá, s.r.o. 130 kB  
2021128 12.07.
2021
Zmluva o dielo - odstránenie havarijného stavu na verejnom vodovode Termomont Dolná Krupá, s.r.o. 368 kB  
2021126 18.06.
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie Obec Trsín 2.85 MB  
2021125 15.06.
2021
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj 3.01 MB  
2021124 15.06.
2021
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj 2.98 MB  
2021123 08.06.
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena Mgr. Adriána Gottwaldová 869 kB  
2021122 07.06.
2021
Zmluva o poskytnutí dotácia Miestna organizácia zdravotne postihnutých v Dechticiach 1.24 MB  
2021120 28.05.
2021
Zmluva o poskytnutí dotácia Športový klub Naháč 1.27 MB  
2021121 28.05.
2021
Zmluva o poskytnutí dotácia Základná organizácia JDS Naháč 1.31 MB  
2021119 27.05.
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena Mgr. Adriána Gottwaldová 753 kB  
2021118 17.05.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Petra Machovičová 1.48 MB  
2021117 17.05.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Miloš Tichý 1.47 MB  
2021116 17.05.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Mário Zemko 1.47 MB  
2021115 17.05.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Martina Kosmálová 1.46 MB  
2021114 17.05.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Vanda Petrášová 1.46 MB  
2021113 17.05.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Silvia Boledovičová 1.46 MB  
2021112 17.05.
2021
Kúpna zmluva JUDr. Mgr. Zuzana Štrbíková 1.64 MB  
2021111 13.05.
2021
Kúpna zmluva Boledovič Pavol 1.6 MB  
2021110 10.05.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Mário Zemko 1.46 MB  
2021109 10.05.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Vanda Petrášová 1.45 MB  
2021108 10.05.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Róberta Petrášová 1.44 MB  
2021107 10.05.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Martina Kosmálová 1.44 MB  
2021106 10.05.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Silvia Boledovičová 1.45 MB  
2021105 10.05.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Miloš Tichý 1.46 MB  
2021104 03.05.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Lenka Tvarošková 1.46 MB  
2021103 03.05.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Petra Machovičová 1.46 MB  
2021102 03.05.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Mário Zemko 1.46 MB  
2021101 03.05.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Martina Kosmálová 1.46 MB  
2021100 03.05.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Róberta Petrášová 1.47 MB  
2021099 03.05.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Miloš Tichý 1.46 MB  
2021098 26.04.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Miloš Tichý 1.45 MB  
2021097 26.04.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Vanda Petrášová 1.46 MB  
2021096 26.04.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Petra Machovičová 1.46 MB  
2021095 26.04.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Martina Kosmálová 1.46 MB  
2021094 26.04.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Mário Zemko 1.45 MB  
2021093 26.04.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Silvia Boledovičová 1.45 MB  
2021092 22.04.
2021
Zmluva o zriadení vecného bremena Adriána Gottwaldová 957 kB  
2021091 19.04.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Lenka Tvarošková 1.48 MB  
2021090 19.04.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Miloš Tichý 1.49 MB  
2021089 19.04.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Mário Zemko 1.48 MB  
2021088 19.04.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Martina Kosmálová 1.48 MB  
2021087 19.04.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Róberta Petrášová 1.51 MB  
2021086 19.04.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Vanda Petrášová 1.48 MB  
2021085 12.04.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Silvia Boledovičová 1.49 MB  
2021084 12.04.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Mário Zemko 1.48 MB  
2021083 12.04.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Petra Machovičová 1.48 MB  
2021082 12.04.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Vanda Petrášová 1.47 MB  
2021081 12.04.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Martina Kosmálová 1.49 MB  
2021080 12.04.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Miloš Tichý 1.47 MB  
2021079 06.04.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Miloš Tichý 1.53 MB  
2021078 06.04.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Martina Kosmálová 1.52 MB  
2021077 06.04.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Mário Zemko 1.52 MB  
2021076 06.04.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Róberta Petrášová 1.52 MB  
2021075 06.04.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Lenka Tvarošková 1.53 MB  
2021074 06.04.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Petra Machovičová 1.53 MB  
2021073 31.03.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Silvia Boledovičová 1.5 MB  
2021072 31.03.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Petra Machovičová 1.52 MB  
2021071 31.03.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Vanda Petrášová 1.49 MB  
2021070 31.03.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Martina Kosmálová 1.5 MB  
2021069 31.03.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Miloš Tichý 1.49 MB  
2021068 31.03.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Mário Zemko 1.51 MB  
2021067 25.03.
2021
Zmluva o dodávke pitnej vody Zuzana Blašková 774 kB  
2021066 25.03.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Jozef Slabý 1.68 MB  
2021060 22.03.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Mário Zemko 1.5 MB  
2021064 22.03.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Miloš Tichý 1.48 MB  
2021063 22.03.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Lenka Tvarošková 1.46 MB  
2021062 22.03.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Petra Machovičová 1.5 MB  
2021061 22.03.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Róberta Petrášová 1.49 MB  
2021065 22.03.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Martina Kosmálová 1.48 MB  
2021059 17.03.
2021
Zámenná zmluva Pavol Boledovič 3.03 MB  
2021058 16.03.
2021
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke Štatistický úrad SR 518 kB  
2021057 16.03.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Vanda Petrášová 1.45 MB  
2021056 16.03.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Martina Kosmálová 1.45 MB  
2021055 16.03.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Róberta Petrášová 1.45 MB  
2021054 16.03.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Mário Zemko 1.44 MB  
2021053 16.03.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Miloš Tichý 1.45 MB  
2021052 16.03.
2021
Zmluva o dielo Prorozvoj, s.r.o. 2.37 MB  
2021051 12.03.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Silvia Boledovičová 1.46 MB  
2021050 12.03.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Petra Machovičová 1.45 MB  
2021049 12.03.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Martina Kosmálová 1.46 MB  
2021048 12.03.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Mário Zemko 1.46 MB  
2021047 12.03.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Vanda Petrášová 1.46 MB  
2021046 12.03.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Miloš Tichý 1.46 MB  
2021045 12.03.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Mário Zemko 1.53 MB  
2021044 12.03.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Miloš Tichý 1.51 MB  
2021043 12.03.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Petra Machovičová 1.46 MB  
2021042 12.03.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Róberta Petrášová 1.47 MB  
2021041 12.03.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Matrina Kosmálová 1.46 MB  
2021040 03.03.
2021
Kúpna zmluva Viera Štrbíková 1.59 MB  
2021039 23.02.
2021
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Jozef Adamkovič 4.02 MB  
2021038 22.02.
2021
Zmluva o dodávke pitnej vody Martin Tvaroška 723 kB  
2021037 22.02.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Mário Zemko 1.43 MB  
2021036 22.02.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Róberta Petrášová 1.47 MB  
2021035 22.02.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Vanda Petrášová 1.47 MB  
2021034 22.02.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Miloš Tichý 1.47 MB  
2021033 22.02.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Martina Kosmálová 1.47 MB  
2021032 16.02.
2021
Zmluva o dodávke pitnej vody Zajíčková Anastázia 764 kB  
2021031 15.02.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Mário Zemko 1.47 MB  
2021030 15.02.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Vanda Petrášová 1.47 MB  
2021029 15.02.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Petra Machovičová 1.48 MB  
2021028 15.02.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Matrina Kosmálová 1.47 MB  
2021027 15.02.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Miloš Tichý 1.47 MB  
2021025 12.02.
2021
Zmluva o dodávke pitnej vody Kvetoslava Študencová 776 kB  
2021024 12.02.
2021
Zmluva o dodávke pitnej vody Mgr. Peter Čmilanský 757 kB  
2021026 12.02.
2021
Zmluva o poskytovaní služieb - dodatok č. 3 Obec Trstín 390 kB  
2021018 05.02.
2021
Zmluva o dodávke pitnej vody Mgr.Ján Adamči 728 kB  
2021019 05.02.
2021
Zmluva o poskytovaní služieb - dodatok č. 2 Obec Trsín 387 kB  
2021023 05.02.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Petra Machovičová 1.46 MB  
2021022 05.02.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Róberta Petrášová 1.46 MB  
2021021 05.02.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Martina Kosmálová 1.45 MB  
2021020 05.02.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Miloš Tichý 1.44 MB  
2021017 03.02.
2021
Zmluva o dodávke pitnej vody Katarína Dobšovičová 733 kB  
2021015 02.02.
2021
Zmluva o dodávke pitnej vody Mgr. Zuzana Macharíková 732 kB  
2021014 02.02.
2021
Zmluva o dodávke pitnej vody Mário Kormúth 730 kB  
2021013 02.02.
2021
Zmluva o dodávke pitnej vody Miroslava Voleková 728 kB  
2021016 02.02.
2021
Zmluva o dodávke pitnej cody Zdeněk Boledovič 725 kB  
2021012 01.02.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Vanda Petrášová 1.43 MB  
2021011 01.02.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Róberta Petrášová 1.44 MB  
2021010 01.02.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Martina Kosmálová 1.46 MB  
2021009 01.02.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Miloš Tichý 1.44 MB  
2021008 29.01.
2021
Zmluva o poskytovaní služieb - dodatok č. 1 Obec Trsín 388 kB  
2021004 27.01.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Silvia Boledovičová 849 kB  
2021005 27.01.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Miloš Tichý 834 kB  
2021006 27.01.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Martina Kosmálová 825 kB  
2021007 27.01.
2021
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Lenka Tvarošková 844 kB  
2021003 20.01.
2021
Zmluva o poskytovaní služieb Obec Trstín 452 kB  
2021001 11.01.
2021
Kúpna zmluva Gabriela Marušincová 1.6 MB  
2021002 11.01.
2021
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1.3 MB  
2020054 04.01.
2021
Zmluva o združenej dodávke elektriny - Pamätný dom ZSE 2.87 MB  
2020055 04.01.
2021
Zmluva o dodávke pitnej vody Poľnohospodárske družstvo Horné Dubové - Naháč 2.49 MB