Jarné fotografie

Dokumenty - zmluvy - rok 2020

Rok:

Číslo Dátum zverej. Popis Partner Na stiahnutie
2020008 20.03.
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie Úrad vlády SR 3.13 MB  
2020007 17.03.
2020
Dohoda o uznaní dlhu a jeho vyrovnaní Simona Dudová 596 kB  
2020006 11.03.
2020
Dohoda o protokol o bezodplatnom prechode a odovzdaní majetku štátu do vlastníctva obce Okresný úrad Trnava 968 kB  
2020005 28.02.
2020
Zmluva o nájme bytu č. 1 Iveta Tomaškovičová 1.93 MB  
2020004 27.02.
2020
Zmluva o nájme bytu č. 2 Věra Dudová 1.93 MB  
2020003 11.02.
2020
Zmluva o dielo - Vypracovanie záverečnej správy - vodné zdroje vodaMAX, s.r.o. 4.77 MB  
2020002 22.01.
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 3/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Naháč Športový klub Naháč 483 kB  
2020001 20.01.
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 3/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Naháč Jednota dôchodcov na Slovensku Základná org. JDS Naháč 491 kB