Letné fotografie

Dokumenty - zmluvy - rok 2020

Rok:

Číslo Dátum vloženia Popis/ Názov Partner Na stiahnutie
2020049 23.11.
2020
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Lenka Tvarošková 1.68 MB  
2020048 23.11.
2020
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Miloš Tichý 1.65 MB  
2020047 23.11.
2020
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Martina Kosmálová 940 kB  
2020046 19.11.
2020
Kúpna zmluva Erika Šaranová, Miroslav Popjak 2.3 MB  
2020045 18.11.
2020
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie Jednota dôchodcov Naháč 604 kB  
2020044 13.11.
2020
Zmluva o združenej dodávke elektriny ZSE 2.91 MB  
2020043 13.11.
2020
Zmluva o združenej dodávke elektriny ZSE 2.97 MB  
2020042 13.11.
2020
Zmluva o združenej dodávke elektriny ZSE 2.97 MB  
2020041 13.11.
2020
Zmluva o združenej dodávke elektriny ZSE 2.91 MB  
2020040 13.11.
2020
Zmluva o združenej dodávke elektriny ZSE 2.89 MB  
2020039 13.11.
2020
Zmluva o združenej dodávke elektriny ZSE 2.9 MB  
2020038 13.11.
2020
Zmluva o združenej dodávke elektriny ZSE 2.88 MB  
2020037 13.11.
2020
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi ÚPSVaR Trnava 3.26 MB  
2020035 05.11.
2020
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Martina Kosmálová 1.47 MB  
2020034 05.11.
2020
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Patrik Hodulík 1.46 MB  
2020033 05.11.
2020
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Iveta Tomaškovičová 1.47 MB  
2020036 05.11.
2020
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Miloš Tichý 1.46 MB  
2020032 30.10.
2020
Zmluva o spracúvaní osobných údajov DS-MAR, s.r.o. 4.11 MB  
2020031 30.10.
2020
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti miezd a personalistiky DS-MAR, s.r.o. 2.39 MB  
2020030 30.10.
2020
Zmluva o spracúvaní osobných údajov RR Accounting, s.r.o. 426 kB  
2020029 30.10.
2020
Zmluva o poskytovaní účtovníckych služieb RR Accounting, s.r.o. 475 kB  
2020027 25.10.
2020
Kúpna zmluva Mgr. Adriana Gottwaldová 2.59 MB  
2020028 25.10.
2020
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Mgr. Adriana Gottwaldová 2.08 MB  
2020026 30.09.
2020
Zmluva o dielo - chodníky Termomont Dolná Krupá s.r.o. 5.33 MB  
2020025 25.08.
2020
Zmluva o dielo - VO MARELL, s.r.o. 3.14 MB  
2020024 24.07.
2020
Zmluva o zabezpečovaní starostlivosti o odchytené zvieratá a ich umiestnení Združenie na ochranu zvierat Trnava 1.02 MB  
2020023 23.07.
2020
Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie MVDr. Ivan Inštitoris 1.2 MB  
2020022 22.07.
2020
Kúpna zmluva Vladimír Krajač 961 kB  
2020020 07.07.
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Naháč Miestna organizácia zdravotne postihnutých v Dechticiach 701 kB  
2020021 07.07.
2020
Dohoda o uznaní dlhu a jeho vyrovnaní Bc. Denisa Čechovičová 402 kB  
2020019 25.06.
2020
Zmluva o dielo - obklad Kliment s.r.o. 2.06 MB  
2020018 19.06.
2020
Zmluva o dielo - Obnova parketovej podlahy Kliment s.r.o. 1.44 MB  
2020017 08.06.
2020
Zmluva o združenej dodávke elektriny ZSE 1.65 MB  
2020016 29.05.
2020
Zmluva o nájme bytu č. 3 Martin Tvaroška 1.92 MB  
2020015 19.05.
2020
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo INCOM, spol. s.r.o. 382 kB  
2020014 11.05.
2020
Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve Tendernet s.r.o. 451 kB  
2020013 04.05.
2020
Zmluva o dodávke plynu KD + TJ SPP 2.77 MB  
2020012 24.04.
2020
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č. 2 Věra Dudová 269 kB  
2020011 21.04.
2020
Zmluva o dielo - stavebné práce KD INCOM, spol. s.r.o. 1.6 MB  
2020010 16.04.
2020
Zmluva o dielo - elektroinštalácia a príslušenstvo KD MARELL, s.r.o. 2.39 MB  
2020009 14.04.
2020
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme MŠ Martin Tvaroška 423 kB  
2020008 20.03.
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie Úrad vlády SR 3.13 MB  
2020007 17.03.
2020
Dohoda o uznaní dlhu a jeho vyrovnaní Simona Dudová 524 kB  
2020006 11.03.
2020
Dohoda o protokol o bezodplatnom prechode a odovzdaní majetku štátu do vlastníctva obce Okresný úrad Trnava 968 kB  
2020005 28.02.
2020
Zmluva o nájme bytu č. 1 Iveta Tomaškovičová 1.93 MB  
2020004 27.02.
2020
Zmluva o nájme bytu č. 2 Věra Dudová 1.93 MB  
2020003 11.02.
2020
Zmluva o dielo - Vypracovanie záverečnej správy - vodné zdroje vodaMAX, s.r.o. 4.77 MB  
2020002 22.01.
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 3/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Naháč Športový klub Naháč 483 kB  
2020001 20.01.
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 3/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Naháč Jednota dôchodcov na Slovensku Základná org. JDS Naháč 491 kB