Jarné fotografie

Dokumenty - zmluvy - rok 2020

Rok:

Číslo Dátum vloženia Popis/ Názov Partner Na stiahnutie
2020025 25.08.
2020
Zmluva o dielo - VO MARELL, s.r.o. 3.14 MB  
2020024 24.07.
2020
Zmluva o zabezpečovaní starostlivosti o odchytené zvieratá a ich umiestnení Združenie na ochranu zvierat Trnava 1.02 MB  
2020023 23.07.
2020
Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie MVDr. Ivan Inštitoris 1.2 MB  
2020022 22.07.
2020
Kúpna zmluva Vladimír Krajač 961 kB  
2020020 07.07.
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Naháč Miestna organizácia zdravotne postihnutých v Dechticiach 701 kB  
2020021 07.07.
2020
Dohoda o uznaní dlhu a jeho vyrovnaní Bc. Denisa Čechovičová 402 kB  
2020019 25.06.
2020
Zmluva o dielo - obklad Kliment s.r.o. 2.06 MB  
2020018 19.06.
2020
Zmluva o dielo - Obnova parketovej podlahy Kliment s.r.o. 1.44 MB  
2020017 08.06.
2020
Zmluva o združenej dodávke elektriny ZSE 1.65 MB  
2020016 29.05.
2020
Zmluva o nájme bytu č. 3 Martin Tvaroška 1.92 MB  
2020015 19.05.
2020
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo INCOM, spol. s.r.o. 382 kB  
2020014 11.05.
2020
Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve Tendernet s.r.o. 451 kB  
2020013 04.05.
2020
Zmluva o dodávke plynu KD + TJ SPP 2.77 MB  
2020012 24.04.
2020
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č. 2 Věra Dudová 269 kB  
2020011 21.04.
2020
Zmluva o dielo - stavebné práce KD INCOM, spol. s.r.o. 1.6 MB  
2020010 16.04.
2020
Zmluva o dielo - elektroinštalácia a príslušenstvo KD MARELL, s.r.o. 2.39 MB  
2020009 14.04.
2020
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme MŠ Martin Tvaroška 423 kB  
2020008 20.03.
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie Úrad vlády SR 3.13 MB  
2020007 17.03.
2020
Dohoda o uznaní dlhu a jeho vyrovnaní Simona Dudová 524 kB  
2020006 11.03.
2020
Dohoda o protokol o bezodplatnom prechode a odovzdaní majetku štátu do vlastníctva obce Okresný úrad Trnava 968 kB  
2020005 28.02.
2020
Zmluva o nájme bytu č. 1 Iveta Tomaškovičová 1.93 MB  
2020004 27.02.
2020
Zmluva o nájme bytu č. 2 Věra Dudová 1.93 MB  
2020003 11.02.
2020
Zmluva o dielo - Vypracovanie záverečnej správy - vodné zdroje vodaMAX, s.r.o. 4.77 MB  
2020002 22.01.
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 3/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Naháč Športový klub Naháč 483 kB  
2020001 20.01.
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 3/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Naháč Jednota dôchodcov na Slovensku Základná org. JDS Naháč 491 kB