Zimné fotografie

Dokumenty - zmluvy - rok 2020

Rok:

Číslo Dátum vloženia Popis/ Názov Partner Na stiahnutie
2020019 25.06.
2020
Zmluva o dielo - obklad Kliment s.r.o. 2.06 MB  
2020018 19.06.
2020
Zmluva o dielo - Obnova parketovej podlahy Kliment s.r.o. 1.44 MB  
2020017 08.06.
2020
Zmluva o združenej dodávke elektriny ZSE 1.65 MB  
2020016 29.05.
2020
Zmluva o nájme bytu č. 3 Martin Tvaroška 1.92 MB  
2020015 19.05.
2020
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo INCOM, spol. s.r.o. 382 kB  
2020014 11.05.
2020
Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve Tendernet s.r.o. 451 kB  
2020013 04.05.
2020
Zmluva o dodávke plynu KD + TJ SPP 2.77 MB  
2020012 24.04.
2020
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č. 2 Věra Dudová 269 kB  
2020011 21.04.
2020
Zmluva o dielo - stavebné práce KD INCOM, spol. s.r.o. 1.6 MB  
2020010 16.04.
2020
Zmluva o dielo - elektroinštalácia a príslušenstvo KD MARELL, s.r.o. 2.39 MB  
2020009 14.04.
2020
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme MŠ Martin Tvaroška 423 kB  
2020008 20.03.
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie Úrad vlády SR 3.13 MB  
2020007 17.03.
2020
Dohoda o uznaní dlhu a jeho vyrovnaní Simona Dudová 596 kB  
2020006 11.03.
2020
Dohoda o protokol o bezodplatnom prechode a odovzdaní majetku štátu do vlastníctva obce Okresný úrad Trnava 968 kB  
2020005 28.02.
2020
Zmluva o nájme bytu č. 1 Iveta Tomaškovičová 1.93 MB  
2020004 27.02.
2020
Zmluva o nájme bytu č. 2 Věra Dudová 1.93 MB  
2020003 11.02.
2020
Zmluva o dielo - Vypracovanie záverečnej správy - vodné zdroje vodaMAX, s.r.o. 4.77 MB  
2020002 22.01.
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 3/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Naháč Športový klub Naháč 483 kB  
2020001 20.01.
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 3/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Naháč Jednota dôchodcov na Slovensku Základná org. JDS Naháč 491 kB