Obec Naháč sa v minulosti v rôznych spisoch nazývala:

  • 1539 Naháč
  • 1606 Nahach „SIGILIVM – OPIDI“ ( Naháč 1606 obec – pevnosť)
  • 1773 Nahacs, Nahács
  • 1786 Nahácsch
  • 1808 Nahács, Naháč
  • 1863 – 1913 Nahács
  • 1920 Naháč

Názov obce sa odvodzuje od jesenného modrofialového kvetu Jesienka obyčajná (lat. Colchicum autumnale), ľudovo nazývaného naháč, pretože kvet vyrastá priamo zo zeme bez zelených listov. V okolí obce je hojne rozšírený a je prudko jedovatý.

Naháč sa objavuje v písomných prameňoch pomerne neskoro, až v roku 1426 už ako rozvinutá obec. Obec patrila do smolenicko – dobrovodského panstva, administratívne do Bratislavskej stolice a do okresu Trnava.

Do našich národných dejín vstúpil Naháč ako významná lokalita v 16. storočí, kedy sa sem v niekoľkých vlnách sťahovali chorvátske rodiny utekajúce pred Turkami.
V rokoch 1780 – 1807 bol tu farárom Juraj Fándly, najproduktívnejší osvetový spisovateľ i tajomník Slovenského učeného tovarišstva.

Počet obyvateľov bol pri sčítaniach:

Rok: 1869 1900 1920 1940 1961 1991
Počet: 461 487 523 632 677 490

Postavenie kostola sv. Michala archanjela uvádza literatúra v roku 1596, v kostole je uvedený letopočet 1612.

Erb obce Naháč

Erb obce: V zelenom štíte hrotom nahor smeruje lemeš, sprevádzaný hore po bokoch po jednom kvete jesienky obyčajnej /colchicum authumnale, ľudovo: jesienka lúčna, ocún, bujačina, naháč, matečník lúčny, šafranica, zimozvesť, divá cibuľa/ - všetko strieborné.

Pozn.autora: Lemeš je nástroj, ktorý sa v minulosti používal na orbu, symbolizuje činnosť akou sa v prevažnej miere živilo obyvateľstvo – poľnohospodárstvo.

Vlajka obce Naháč

Vlajka obce: Päť pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej: 2/7, zelenej: 1/7, bielej: 1/7, zelenej: 1/7, a bielej: 2/7. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi.
Zo schváleného erbu sa potom odvádza aj pečať obce.

Pečať obce Naháč

Pečať obce: Prekrásna pečať mestečka Naháč s vročením v kolopise 1606 zachovala sa na liste v peknej slovenčine, adresovanom mestu Trnava z 10. septembra 1650. Kolopis pečate je SIGILLIVM OPPIDI NAHACH 1606. Priemer pečate je 29 mm. V rastlinnými úponkami obtočenom štíte je lemeš hrotom dohora.

Autor: Doc. Dr. Jozef Šimončič, CSc.