Adresa:Obec Naháč
Obecný úrad
Naháč 84
919 06 Naháč
Telefón:+421 (0)33 557 51 42
Mobil:+421(0)918 748 330
E-mail:obec.nahac84@gmail.com
starosta.nahac@gmail.com
Kód obce:507351
IČO:00312797
DIČ:2021175662
Peňažný ústav:VÚB banka
Číslo účtu:SK35 0200 0000 0000 1382 5212
zobraziť foto