1 2 3 4 5 6

detail oznamu

15.07.2024 11:45 - úradná tabuľa 

Oznámenie o uložení zásielky: Jaroslav Lackovič

Oznámenie o uložení zásielky: Jaroslav Lackovič

detail oznamu

19.06.2024 10:41 - úradná tabuľa 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Jaroslav Lackovič

detail oznamu

09.06.2024 14:28 - úradná tabuľa 

Voľby do Európskeho parlamentu: Zverejnenie zápisnice

detail oznamu

09.06.2024 14:25 - úradná tabuľa 

Pozvánka na 12. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

24.05.2024 12:17 - úradná tabuľa 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2024

detail oznamu

23.05.2024 09:14 - úradná tabuľa 

Oznámenie o uložení zásielky: Ján Tomaškovič

Oznámenie o uložení zásielky: Ján Tomaškovič

detail oznamu

03.05.2024 11:20 - úradná tabuľa 

Návrh Záverečného účtu obce Naháč za rok 2023

1 2 3 4 5 6