1 2 3 4 5 6

detail oznamu

12.07.2024 09:55 - obecné oznamy 

Ambulancia MUDr. Lančariča - dovolenka

Od 15.07.2024 do 26.07.2024 sa v ambulancii MUDr. Lančariča z dôvodu čerpania dovolenky nebude ordinovať. Zastupovať bude doktorka Dvoržáková, ktorá ordinuje v pondelok, stredu a v piatok v Bolerázi a v utorok a štvrtok v Šelpiciach.

detail oznamu

10.07.2024 10:20 - obecné oznamy 

Ambulancia MUDr. Bílika - dovolenka

Oznamujeme občanom, že ambulancia MUDr. Bílika bude v dňoch 15.7.2024 až 26.7.2024 zatvorená pre dovolenku. Zastupuje MUDr. Poláková v Špačinciach.

detail oznamu

10.07.2024 09:40 - obecné oznamy 

Smútočný oznam

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým občanom, že dňa 10. júla 2024 nás vo veku 72 rokov opustil Ján Boledovič. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 13. júla 2024 (sobota): o 15:30 hod. pohrebná sv. omša v kostole a o 16:00 hod. pohrebné obrady na cintoríne v Naháči. Lúčime sa so zosnulým v mene Obecného úradu a všetkých občanov Naháča. Nech odpočíva v pokoji!

detail oznamu

08.07.2024 09:55 - obecné oznamy 

Odpis vodomerov

Obecný úrad Naháč oznamuje občanom, že od pondelka 08.07.2024 sa uskutoční odpis vodomerov. Odpis bude vykonávať zamestnanec obce Naháč. V prípade neprítomnosti zašlite stav Vášho vodomeru na obec.nahac84@gmail.com alebo nahláste telefonicky na 033/5575142 alebo vhoďte do poštovej schránky obecného úradu.

detail oznamu

04.07.2024 13:42 - obecné oznamy 

Oznámenie o úprave hodín pre verejnosť

Pošta Dolná Krupá bude dňa 09.07.2024 z prevádzkových dôvodov prevádzkovať služby verejnosti nasledovne: Utorok : 12:00 –15:00 hod.

detail oznamu

03.07.2024 13:00 - obecné oznamy 

Dovolenka - Kancelária OcÚ Naháč 08.07.2024 - 12.07.2024

Obecný úrad oznamuje občanom že, kancelária OcÚ Naháč bude od 08.07.2024do 12.07.2024 zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky. V prípade potreby kontaktujte starostu obce na telefónnom čísle 0918 748 330.

detail oznamu

01.07.2024 11:35 - obecné oznamy 

Ochrana úrody pred požiarmi

Vážení občania ! Blíži sa obdobie, počas ktorého vzniká väčšie množstvo požiarov – obdobie zberu úrody. Pri samotných žatevných prácach vznikajú riziká, ktoré sú príčinou vzniku požiarov, pričom sú ovplyvnené najmä konaním fyzických osôb a to či už vedomým alebo nevedomým konaním. Za účelom zníženia škôd spôsobených požiarmi, Vás upozorňujeme na dodržiavanie niektorých hlavných zásad: dodržiavanie zákazu fajčenia, zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov, zákaz zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, zabezpečiť prednostný zber dozretých obilnín najmä pri železničných tratiach, pozemných komunikáciách a skládkach odpadov, v prípade zistenia požiaru, ktorý nemôžete sami uhasiť, okamžite privolajte najbližšiu hasičskú jednotku alebo ohláste požiar na koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému, linka tiesňového volania 150 alebo 112. Porušenie týchto zásad je považované za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi, pri ktorom môže byť uložená pokuta fyzickej osobe – občanovi až do výšky 331,– €

detail oznamu

27.06.2024 10:57 - obecné oznamy 

Viete správne vytriediť obaly z nanukov a zmrzlín?

detail oznamu

25.06.2024 14:38 - obecné oznamy 

Dňa 26.06.2024 bude Obecný úrad zatvorený.

Oznamujeme občanom, že dňa 26.06.2024 (streda) bude Obecný úrad zatvorený.

detail oznamu

25.06.2024 11:40 - obecné oznamy 

Jarmočný koncert pre deti v Dechticiach

1 2 3 4 5 6