detail oznamu

15.04.2024 14:24 - PSÚ 

Pozvánka

Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie Pozemkového spoločenstva – Urbárska spoločnosť Horné Dubové, ktoré sa uskutoční dňa 15.05.2024 (streda) o 13:00 hodine v zasadačke na adrese Zámocká 2, Smolenice 91904.

detail oznamu

18.05.2023 13:25 - PSÚ 

Pozvánka

Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie Pozemkového spoločenstva – Urbárska spoločnosť Horné Dubové, ktoré sa uskutoční dňa 15.06.2023 (štvrtok) o 15:00 hodine v zasadačke na adrese Zámocká 2, Smolenice 91904.

detail oznamu

09.07.2020 12:40 - jednota dôchodcov 

Dátum uskutočnenia: utorok - 14.07.2020 16:00

Tradičná opekačka - ZO JDS v Naháči

Základná organizácia jednoty dôchodcov v Naháči pozýva svojich členov na tradičnú opekačku, ktorá sa uskutoční dňa 14.7.2020 o 16:00 hod. v priestoroch Pamätného domu Juraja Fándlyho. Špekačky, chlieb a malé občerstvenie je zabezpečené. Opekačky sa zúčastnia aj členovia Jednoty dôchodcov z Horného Dubového. Na opekačku sú pozvané aj všetky deti. Tešíme sa na Vašu účasť.

detail oznamu

16.05.2018 12:00 - PSÚ 

Dátum uskutočnenia: nedeľa - 17.06.2018 14:30

POZVÁNKA

Pozemkové spoločenstvo urbárnikov v Naháči pozýva členov urbariátu na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 17. júna 2018 o 14,30 hodine v Kultúrnom dome v Naháči.

detail oznamu

28.04.2017 22:08 - PSÚ 

POZVÁNKA

Pozemkové spoločenstvo urbárnikov v Naháči pozýva členov urbariátu na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 27. mája 2017 o 14,00 hodine v Kultúrnom dome v Naháči.

detail oznamu

16.08.2016 12:18 - PSÚ 

Zverejnenie ponuky na využitie predkupného práva

Uverejňujeme ponuku na využitie predkupného práva. Informácie môžete získať u predsedu PSÚ v Naháči.

detail oznamu

18.05.2016 13:12 - PSÚ 

POZVÁNKA

Pozemkové spoločenstvo urbárnikov v Naháči pozýva členov urbariátu na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 12. júna 2016 o 14,00 hodine v Kultúrnom dome v Naháči.

detail oznamu

03.07.2015 12:00 - PSÚ 

Zvýšené nebezpečenstvo požiaru

PSU Naháč upozorňuje: Na celom území Slovenska hrozí zvýšené riziko požiarov najmä v prírodnom prostredí. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa zakazuje zakladať alebo udržiavať otvorené ohne na lesných pozemkoch alebo v ich ochrannom pásme mimo vyznačených miest a taktiež fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety.