späť

POZVÁNKA

16.05.2018 12:00 - organizácie 

Dátum uskutočnenia: nedeľa - 17.06.2018 14:30

Pozemkové spoločenstvo urbárnikov v Naháči pozýva členov urbariátu na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 17. júna 2018 o 14,30 hodine v Kultúrnom dome v Naháči.

Na stiahnutie:

 630 kB pozvanka_psu_2018