späť

Tradičná opekačka - ZO JDS v Naháči

09.07.2020 12:40 - organizácie 

Dátum uskutočnenia: utorok - 14.07.2020 16:00

Základná organizácia jednoty dôchodcov v Naháči pozýva svojich členov na tradičnú opekačku, ktorá sa uskutoční dňa 14.7.2020 o 16:00 hod. v priestoroch Pamätného domu Juraja Fándlyho. Špekačky, chlieb a malé občerstvenie je zabezpečené. Opekačky sa zúčastnia aj členovia Jednoty dôchodcov z Horného Dubového. Na opekačku sú pozvané aj všetky deti.

Tešíme sa na Vašu účasť.