1 2 3 4 5 6 7

detail oznamu

22.04.2024 14:45 - obecné oznamy 

Zber veľkoobjemového odpadu

Oznamujeme občanom, že v dňoch 24. a 25. apríla (streda, štvrtok) sa uskutoční zber veľkoobjemového odpadu. Kontajnery budú pristavené v areáli Materskej školy. Odpad bude preberať pracovník obce v čase od 17:00 do 19:00 hod. Iné termíny si je potrebné dohodnúť individuálne. Medzi objemný odpad patrí napr. starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, linoleá, veľké plasty a pod.

detail oznamu

19.04.2024 11:44 - obecné oznamy 

Distribúcia a platba miestnych daní 2024

Od pondelka 22.04.2024 bude zamestnankyňa OcÚ distribuovať rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti a komunálny odpad za rok 2024. Rozhodnutia doručené do domácností sa budú odovzdávať oproti podpisu. Úhrada daní je možná osobne v pokladni OcÚ od pondelka 22.04.2024 alebo aj elektronicky cez INTERNETBANKING.

detail oznamu

16.04.2024 16:00 - obecné oznamy 

Našiel sa psík - vlčiak

Majiteľ môže kontaktovať starostu obce na tel. č. 0918 748 330.

detail oznamu

15.04.2024 10:00 - obecné oznamy 

Ďatelina na rok 2024

PD Horné Dubové – Naháč, oznamuje svojím členom a vlastníkom pôdy, že si môžu upísať záhumienku. Záhumienky sa budú upisovať len telefonicky na tel. čísle 0905 931 540 u p. Boledovičovej v priebehu od 15.04. t j. dnes do 17.04.2024 t j. do stredy. Ďatelina bude vymerané na parcele za strediskom v Naháči.

detail oznamu

09.04.2024 08:42 - obecné oznamy 

Oznámenie o úprave hodín pre verejnosť

Pošta Dolná Krupá bude dňa 11.04.2024 z prevádzkových dôvodov prevádzkovať služby verejnosti nasledovne. Štvrtok : Zatvorené

detail oznamu

07.04.2024 00:32 - obecné oznamy 

Budúcim prezidentom SR sa stal Peter Pellegrini

Výsledky volieb v obci Naháč: Počet zapísaných voličov: 363 Počet platných hlasov:254 Počet neplatných hlasov: 1 Peter Pellegrini: 149 hlasov Ivan Korčok: 105 hlasov

detail oznamu

28.03.2024 11:09 - obecné oznamy 

Veľkonočné prianie

Krásne a pohodové prežitie sviatkov Veľkej Noci, nech Vás všetkých naplní radosť a veselosť v kruhu Vašich blízkych. To Vám želajú starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva.

detail oznamu

28.03.2024 11:00 - obecné oznamy 

Voľby prezidenta SR 2024: II. kolo - 6.4.2024

V sobotu 6. apríla 2024 sa budú konať Voľby prezidenta Slovenskej republiky – II. kolo. Volebná miestnosť bude otvorená od 7.00 do 22. hodiny. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič vyberie len jedného kandidáta na hlasovacom lístku a po tomto vloží hlasovací lístok do obálky a následne do urny. Občania, ktorí pre zlý zdravotný stav nemôžu prísť do volebnej miestnosti sa môžu prihlásiť na hlasovanie do prenosnej volebnej schránky a to do soboty 6. apríla do 12.00 hod. na telefónom čísle 033/5575 142. Volebná komisia navštívi voličov okolo 16:00 hod.

detail oznamu

26.03.2024 13:16 - obecné oznamy 

Oznámenie o úprave hodín pre verejnosť

Pošta Dolná Krupá bude dňa 28.03.2024 z prevádzkových dôvodov prevádzkovať služby verejnosti nasledovne: Štvrtok: 08:00 – 11:00.

detail oznamu

26.03.2024 11:55 - obecné oznamy 

Jarné obdobie - prevencia požiarov

Z dôvodu zvýšeného výskytu požiarov v prírodnom prostredí v jarnom období, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave apeluje na občanov, aby pri upratovaní svojich záhrad a okolia, ako aj pri pohybe v prírodnom prostredí sa vyhýbali nasledovným činnostiam: vypaľovali porasty bylín, kríkov a stromov zakladali oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu fajčili alebo používali otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v prírode opekajte len na miestach, ktoré sú na to určené – ohniská V prípade ohrozenia života, zdravia alebo majetku volajte tiesňovú linku 112 alebo 150.

1 2 3 4 5 6 7