Zimné fotografie

Oznamy - všetky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

detail oznamu

21.04.2020 14:41 - obecné oznamy 

Likvidácia rúšok z domácnosti

Správna likvidácia rúšok, rukavíc a ostatných hygienických pomôcok: Rúška, rukavice, či vreckovky je potrebné pevne uzavrieť do plastovej tašky/vrecka. Takto zabalený hygienický odpad vhadzujte do zmesového komunálneho odpadu – teda do čiernych kontajnerov. Použité rúška, rukavice, či vreckovky NEPATRIA do triedeného odpadu! Po manipulácii s použitými hygienickými pomôckami si dôkladne umyte ruky.

detail oznamu

16.04.2020 10:13 - úradná tabuľa 

Uznesenia z 13. zasadnutia OZ konaného dňa 14.4.2020

Pre zobrazenie uznesenia kliknite

detail oznamu

08.04.2020 14:57 - obecné oznamy 

Rozšírenie núdzového stavu

detail oznamu

08.04.2020 14:51 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: utorok - 14.04.2020 18:30

Pozvánka na 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

08.04.2020 14:46 - obecné oznamy 

Zrušenie dnešného zasadnutia OZ

Oznamujeme občanom, že zasadnutie obecného zastupiteľstva plánované na 8.4.2020 sa neuskutoční z dôvodu rozšírenia núdzového stavu.

detail oznamu

08.04.2020 09:55 - obecné oznamy 

ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Trstín oznamuje zákonným zástupcom, že zápis prvákov pre školský rok 2020/2021 prebehne elektronickou formou v termíne od 15. do 30. apríla 2020. Elektronická prihláška bude aktívna od 15.4.2020. Prosím, preštudujte si všetky pokyny k zápisu do 1. ročníka, ktoré nájdete na webovej stránke školy – https://zstrstin.edupage.org. Zápis sa týka všetkých detí, ktoré dovŕšia k 31. 8. 2020 vek šesť rokov. Povinnosťou zákonného zástupcu je zapísať svoje dieťa na niektorú základnú školu. Zápis musia absolvovať i deti s odloženou školskou dochádzkou v minulom roku. Sledujte web školy a riaďte sa pokynmi. V prípade nejasností a otázok neváhajte kontaktovať riaditeľstvo školy telefonicky alebo mailom. Kontakty nájdete na školskej stránke.

detail oznamu

06.04.2020 13:44 - úradná tabuľa 

Výzva na predkladanie cenových ponúk 02_2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10