Letné fotografie

Oznamy - všetky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

detail oznamu

19.06.2020 12:25 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: štvrtok - 25.06.2020 18:30

Pozvánka na 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

17.06.2020 10:05 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: piatok - 19.06.2020 07:00

Dovolenka - MUDr. Bílik

Oznamujeme občanom, že ambulancia detského lekára MUDr. Bílika v Dolnej Krupej bude v dňa 19.6.2020 zatvorená pre dovolenku. Zastupuje MUDr. Poláková v Špačinciach.

detail oznamu

15.06.2020 12:30 - obecné oznamy 

Nástup do školy od pondelka 22.06 2020

Milí rodičia, na základe rozhodnutia ministra školstva je možné od 22.06.2020 otvoriť školy aj pre žiakov 6.-9..ročníka. ROZHODNUTIE NASTÚPIŤ DO ŠKOLY JE DOBROVOĽNÉ A V PLNEJ ZODPOVEDNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV. Preto žiadame rodičov žiakov v ZŠ s MŠ Trstín, ktorí majú záujem o stravovanie, aby najneskôr do 16.06.2020 do 09:00 hod. prihlásili na stravovanie svoje deti formou sms na tel. číslo 0903 589 201, alebo na email: zssmstrstin@gmail.com Mgr. Zuzana Vitteková riaditeľka školy

detail oznamu

12.06.2020 13:15 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: nedeľa - 14.06.2020 00:00

Ukončenie núdzového stavu

Na základe uznesenia Vlády SR číslo 12317/2020 zo dňa 10. júna 2020 núdzový stav vyhlásený na území Slovenskej republiky končí od dňa 14.6.2020 , 00:00 hod.

detail oznamu

10.06.2020 08:30 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: štvrtok - 11.06.2020 08:30

Oznam - zatvorená kancelária Ocú

Dňa 11. 6. 2020 bude kancelária Ocú Naháč, zatvorená v čase od 8:30 hod. do 11:00 hod., z dôvodu účasti na on-line školení.

detail oznamu

09.06.2020 13:29 - úradná tabuľa 

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 - návrh

detail oznamu

08.06.2020 11:10 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: utorok - 09.06.2020 07:00

Oznam - Platba miestnych daní a poplatkov

Od utorka 9.6.2020 bude zamestnankyňa OcÚ distribuovať rozhodnutia k výmeru dane z nehnuteľnosti, poplatky za KDS, Komunálny odpad za rok 2020 a výmery za vodné za II. polrok 2019. Rozhodnutia doručené do domácností sa budú odovzdávať oproti podpisu. Žiadame občanov aby pri preberaní písomností mali nasadené rúško a pripravené vlastné pero k podpisu. Úhrada daní je možná osobne v pokladni OcÚ od stredy 10.6.2020 alebo už aj elektronicky cez INTERNETBANKING okamžite po doručení rozhodnutia bez návštevy kancelárie OcÚ. Pri platbe cez internetbanking prosím dajte pozor na : • Správne číslo účtu v tvare IBAN • Variabilný symbol uvádzajte z rozhodnutia, ktoré obdržíte • Konštantný symbol uvádzajte v tvare 0558 • Platbu cez internetbanking uhrádzajte prevodom V prípade akýchkoľvek otázok k vydanému výmeru kontaktujte OcÚ v úradných hodinách na čísle telefónu uvedeného na rozhodnutí. 033 55 75 142

detail oznamu

01.06.2020 11:18 - úradná tabuľa 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

detail oznamu

01.06.2020 11:15 - úradná tabuľa 

Uznesenia zo 14. zasadnutia OZ konaného dňa 27.5.2020

Pre zobrazenie uznesenia kliknite

detail oznamu

22.05.2020 11:09 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: streda - 27.05.2020 18:30

Pozvánka na 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10