Zimné fotografie

Oznamy - všetky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

detail oznamu

23.10.2020 09:40 - obecné oznamy 

Od 26.10.2020 bude Obecný úrad v Naháči pre verejnosť zatvorený až do odvolania

Od 26.10.2020 bude Obecný úrad v Naháči pre verejnosť zatvorený až do odvolania z dôvodu dezinfekcie a príprav na celoplošné testovanie COVID-19. V prípade potreby vybavenia konkrétnej veci si dohodnite termín na tel. čísle 033/5575 142 alebo mailom na obec.nahac84@gmail.com.

detail oznamu

23.10.2020 09:30 - obecné oznamy 

Zber veľkoobjemového odpadu

Oznamujeme občanom, že v dňoch 23.10 (piatok) až 26.10.2020 (pondelok) sa v našej obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu. Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené pri Kultúrnom dome a Materskej škole. Medzi objemný odpad patrí napr. starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, linoleá a pod. Do objemného odpadu nepatrí bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc, papier, sklo a pod. Pokiaľ sú vyčlenené veľkoobjemové zberové kontajnery na veľkoobjemový odpad, v žiadnom prípade tam nemožno ukladať iné komodity, najmä nie vyhradené prúdy odpadov ako napr. elektroodpad, batérie, chladničky, žiarivky, atď. a druhotné suroviny ako napr. papier, sklo, kovy a pod.. Tieto komodity patria do iných zberných nádob, alebo sú pre nich vyčlenené iné dni a miesta zvozu!

detail oznamu

23.10.2020 08:08 - obecné oznamy 

Od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra bude na celom Slovensku platiť zákaz vychádzania s výnimkou ciest na testovanie, do práce a zabezpečenia nevyhnutných potrieb či pobytu v prírode v okrese bydliska.

Od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra bude na celom Slovensku platiť zákaz vychádzania s výnimkou ciest na testovanie, do práce a zabezpečenia nevyhnutných potrieb či pobytu v prírode v okrese bydliska. Výnimky zo zákazu vychádzania platné pre všetky okresy – okrem okresov Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov: • v čase od 1.00 do 5.00 h, • na dojazd do bydliska do 25. októbra, • pre prípad cesty na testovanie, do zamestnania, doprovodu dieťaťa do školy, • pre prípad návštevy najbližších potravín, lekárne, pošty, banky, poisťovne, čistiarne, autoservisu, čerpacej stanice, • pre prípad návštevy lekára, • pre prípad starostlivosti o blízku osobu, • pre prípad starostlivosti o vlastné hospodárske zvieratá, vychádzok so spoločenskými zvieratami do 100 metrov od bydliska, • pre prípad pohrebu, • pre pobyt v prírode v rámci okresu bydliska. Podrobné informácie o prijatých rozhodnutiach vlády. Režim na hraniciach: Slovensko sprísni režim na hraniciach Ukrajinou. Na hraniciach s Českom sa bude pokračovať v náhodných kontrolách. Situáciu na hraniciach prehodnotí v pondelok (26.10.) ústredný krízový štáb. V prípade sprísňovania opatrení sa bude brať ohľad na pendlerov. Celoplošné testovanie V okresoch Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo na Orave a v okrese Bardejov sa v piatok 23. októbra o 8.00 h začne pilotné testovanie na nový koronavírus. Nasledujúce dva víkendy bude aj plošné testovanie na ostatnom území SR. Všetky informácie nájde verejnosť na www.somzodpovedny.sk. Cez dušičkový víkend 31. októbra a 1. novembra sa uskutoční prvé kolo celoplošného testovania. Po ňom bude opäť prijatý zákaz vychádzania s tým, že na vyššie spomínané výnimky už bude potrebný negatívny test na celom území SR. Dištančné vzdelávanie bude aj na II. stupni základného školstva a počas zimného semestra vysokých škôl. V rámci obmedzenia mobility sa od pondelka 26. októbra bude vyučovať dištančne aj na druhom stupni základných škôl, a to do 27. novembra. Prvý stupeň ZŠ sa môže zatiaľ vzdelávať v školách normálne, rovnako sa vyučovanie nezastavuje ani v materských školách a jasliach. Od pondelka 26. októbra prejdú všetky vysoké školy na dištančné vzdelávanie na celý zimný semester. Žiaci stredných škôl naďalej pokračujú v dištančnej výučbe. https://www.mosr.sk/…1022_0v1.pdf https://www.minv.sk/?…

detail oznamu

21.10.2020 14:45 - obecné oznamy 

INFORMÁCIE K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU NA COVID-19

Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa uskutoční od 30. októbra do 1. novembra 2020 a 6. až 8. novembra 2020, vždy od piatka do nedele. Celoplošné testovanie pomôže zachytiť skryté ohniská nákazy a spomaliť šírenie vírusu, vďaka čomu získajú naši lekári čas a priestor na to, aby sa postarali o chorých. Tým, že sa prídeme otestovať, zistíme nielen svoj vlastný stav, ale teda pomôžeme ochrániť aj svojich blízkych a ľudí v širšom okolí. ČO MUSÍTE VEDIEŤ? Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od desať rokov. Neodporúča sa len tým, ktorí majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich domovoch, prípadne všetkým obyvateľom so zníženou mobilitou či zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu kontaktu. Na testovaní sa nezúčastnia klienti domovov sociálnych služieb a hospitalizovaní pacienti v nemocniciach, ktorým bude testovanie vykonané priamo vo svojich zariadeniach. Testovanie prebehne počas dvoch víkendov po sebe. Odporúča sa absolvovať obe testovania. Medzi testovaniami – rovnako ako teraz – sa odporúča eliminovať stretávanie na nevyhnutné minimum a dodržiavať schválené epidemiologické opatrenia. Kde to bude možné, bude testovanie prebiehať vo vonkajšom prostredí. Postup odberov bude jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jednom mieste. Testovanie prebehne za prísnych epidemiologických opatrení, miestnosti budú dezinfikované. Na poriadok a dodržiavanie pravidiel bude dohliadať prítomný príslušník Policajného zboru SR a Ozbrojených síl SR. Testujúci personál bude vopred testovaný. Vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál. Vzorky budú bezpečne zlikvidované. Test môžete absolvovať na ľubovoľnom odbernom mieste v čase 08:00 – 12:00 h a 13:00 – 20:00 h, nemusíte sa vracať do miesta trvalého bydliska. Prosíme Vás však, aby ste prioritne využívali odberné miesta zriadené vo Vašom meste alebo obci. V prípade pozitívneho výsledku testu jednej z osôb žijúcich v spoločnej domácnosti bude k dispozícii niekoľko ubytovacích zariadení, v ktorých bude možnosť absolvovať povinnú karanténu s cieľom eliminácie rizika vzájomnej nákazy. Slovákom, ktorí žijú v zahraničí, neodporúčame cestovať na Slovensko kvôli plošnému testovaniu. Vzťahujú sa na nich podmienky platné od 1. októbra 2020 uverejnené na stránke Ministerstva zdravotníctva SR na korona.gov.sk, ktoré určujú podmienky pri návrate z bezpečných a menej bezpečných krajín. Ak máte záujem vypomôcť ako zdravotnícky personál alebo dobrovoľník, registrujte sa na portáli Ministerstva zdravotníctva SR na korona.gov.sk. V prípade, že viete odberné miesta podporiť materiálne (stany, ionizátory, germicídne žiariče, ochranné a dezinfekčné prostriedky, vonkajšie ohrievače a ďalšie), kontaktujte priamo lokálnu samosprávu. POSTUP TESTOVANIA NA ODBERNOM MIESTE: Po vstupe do odberného miesta si vydezinfikujte ruky. Dezinfekčné prostriedky budú na mieste k dispozícii. ADMINISTRATÍVA Následne Vás čakajú jednoduché administratívne úkony – určenému pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom, Vypíšete formulár potrebný na registráciu, Po registrácii dostanete pridelené číslo a vreckovku.. ODBER Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo, Zdravotník Vám následne odoberie vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou. ČAKANIE NA VÝSLEDKY Na výsledky počkáte vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore. ODOVZDANIE VÝSLEDKOV Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku, Opäť predložíte zdravotníkovi občiansky preukaz, Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok Vášho testu, Zdravotník Vám odovzdá certifikát v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku, Odchádzate z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do domácej 10-dňovej karantény. Odporúčame zúčastniť sa aj na druhom kole celoplošného testovania. MÁM VÝSLEDKY, ČO ĎALEJ? SOM NEGATÍVNY Odporúčame vám opätovne sa zúčastniť na celoplošnom testovaní o 7 dní, nakoľko môžete byť v štádiu ochorenia, kedy sa infekcia ešte neprejavila. Budeme sa tešiť vašu účasť. SOM POZITÍVNY Čo najskôr po získaní výsledku sa presuňte do domácej 10-dňovej karantény. Tí čo nechcú absolvovať karanténu v domácom prostredí, budú môcť absolvovať karanténu v súkromnom hotelovom zariadení, ktoré bude prispôsobené na režim karantény. Viac informácií o zariadeniach poskytne minister dopravy. O výsledku testu informujte svojho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa všeobecného lekára pre deti a dorast) telefonicky, mailom, SMS. O mieste karantény informujete príslušný úrad podľa pokynov Vášho lekára. O výsledku testu informujte aj všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte a to v období 2 dní pred odberom. Požiadajte ich, aby rovnako absolvovali celoplošné testovanie alebo sa prihlásili na testovanie prostredníctvom stránky korona.gov.sk. Pre tieto osoby rovnako platí povinnosť domácej 10-dňovej karantény až do výsledku negatívneho testu. Denne sledujte vlastné príznaky typické pre ochorenie spôsobené COVID-19 (aspoň jedného z príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu), merajte a zaznamenávajte si denne teplotu. V prípade objavenia sa niektorého z vyššie uvedených príznakov telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára alebo územne príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva a následne sa riaďte ich pokynmi. Dodržujte prísnu hygienu rúk a nosenie rúška (v prípade spoločnej domácnosti sa držte ďalej od ostatných, pokiaľ je to možné, buďte v samostatnej izbe, používajte kúpeľňu oddelene od ostatných osôb v domácnosti, používajte vyčlenený riad, bielizeň a iné, pravidelne vetrajte a dezinfikujte spoločné priestory..). Nestretávajte sa s inými osobami, okrem osôb v spoločnej domácnosti. Nikam necestujte. Neprijímajte návštevy v bydlisku alebo v mieste vašej karantény. Karanténu môžete opustiť po 10 dňoch za podmienky, že ste posledné 3 dni nemali klinické príznaky alebo ste nemali ďalší úzky kontakt s chorou alebo pozitívnou osobou na COVID-19. Na ukončenie izolácie sa nevyžaduje negatívny test. U mnohých osôb pretrváva pozitivita testu, ale samotný vírus po uvedenom časovom limite už nie je schopný prenosu z človeka na človeka, teda osoba sa nepovažuje za infekčnú. ZDROJ:https://www.mosr.sk/…na-covid-19/

detail oznamu

21.10.2020 14:44 - úradná tabuľa 

Uznesenia zo 17. zasadnutia OZ konaného dňa 21.10.2020

Pre zobrazenie uznesenia kliknite

detail oznamu

21.10.2020 14:43 - úradná tabuľa 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

detail oznamu

20.10.2020 14:10 - úradná tabuľa 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Naháč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.10.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. NAH-48/2019 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks orecha rastúci na pozemku registra „C“ parc. č. 238/3 v k. ú. Naháč z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny.

detail oznamu

16.10.2020 13:15 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: utorok - 20.10.2020 18:30

Pozvánka na 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

15.10.2020 09:20 - obecné oznamy 

Bohoslužby vo Farskom kostole v Naháči budú od 15.10.2020 neverejné

Farský úrad oznamuje občanom, že bohoslužby vo Farskom kostole v Naháči budú od 15.10.2020 neverejné. Bohoslužby sa môžu zúčastniť maximálne štyria členovia rodiny, ktorí majú na daný deň úmysel omše.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10