Jarné fotografie

Oznamy - všetky

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

detail oznamu

28.08.2019 11:43 - obecné oznamy 

Začiatok školského roka 2019/2020 v ZŠ Trstín

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Trstín oznamuje všetkým deťom základnej školy, že v pondelok 2. septembra 2019 o 7,30 sa otvoria brány školy a začne nový školský rok 2019/2020. Predpokladaný koniec je o 9,00. Žiaci prvého ročníka si prinesú tašku na nové knihy. Teší sa na Vás celý kolektív ZŠ.

detail oznamu

28.08.2019 11:04 - obecné oznamy 

Opatrenia v ochrannom pásme - mor včelieho plodu - aktualizácia

Opatrenia z dôvodu rozšírenia nákazy sú prílohou oznamu.

detail oznamu

27.08.2019 07:00 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: streda - 25.09.2019 12:00

Dovolenka - MUDr. Lančarič - Dolná Krupá

Oznamujeme občanom, že od 30.8. do 25.9.2019 nebude ordinovať MUDr. Lančarič v Dolnej Krupej z dôvodu čerpania dovolenky, Zastupujú: v piatok 30.9. 2019, MUDr. Igor Marček Ulica 9. mája 22, Trnava od 2.9. – 6.9. 2019 MUDr. Branko Virth Elektráreň Jaslovské Bohunice od 9.9. – 25.9.2019, MUDr. Zuzana Dvoržáková v pondelok, v stredu a v piatok Bolerázi. V utorok a vo štvrtok v Šelpiciach.

detail oznamu

27.08.2019 07:00 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: piatok - 30.08.2019 15:00

Dovolenka - detská ambulancia v Dolnej Krupej

Oznamujeme občanom, že v detskej ambulancii v Dolnej Krupej sa dňa 30.8.2019 neordinuje. Zastupuje MUDr. Poláková v Špačinciach.

detail oznamu

23.08.2019 08:21 - podujatia 

Dátum uskutočnenia: nedeľa - 25.08.2019 17:00

Majstrovský futbalový zápas

Oznamujeme občanom, že dňa 24.8.2019 o 17:00 hod. odohrá športový klub Naháč majstrovský futbalový zápas s klubom TJ Družstevník Lovčice na futbalovom štadióne v Naháči. Príďte povzbudiť našich športovcov. Prevádzkovateľ – Obec Naháč, so sídlom Naháč 84 Naháč, 91906, IČO: 00312797 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu. Fotografie budú umiestnené na webovom sídle obce.

detail oznamu

22.08.2019 12:05 - podujatia 

Dátum uskutočnenia: streda - 28.08.2019 18:00

Vatra 2019

ŠPORTOVÝ KLUB NAHÁČ * POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE RÚBANICA * OBEC NAHÁČ Vás pozývajú na podujatie VATRA 2019 • Podujatie sa uskutoční dňa 28.8.2019 (streda) od 18:00 hod. na ihrisku v Naháči. • Pre deti budú pripravené rôzne atrakcie a animovaný program. • O dobrú zábavu sa postará harmonikár M. Čerešnák spolu so spevákmi. Prevádzkovateľ – Obec Naháč, so sídlom Naháč 84 Naháč, 91906, IČO: 00312797 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu. Fotografie budú umiestnené na webovom sídle obce.

detail oznamu

22.08.2019 12:04 - obecné oznamy 

Obecný úrad v Naháči bude v dňoch 23.8. a 26.8. zatvorený.

Oznamujeme občanom, že obecný úrad v Naháči bude v dňoch 23.8. a 26.8. (piatok a pondelok) zatvorený.

detail oznamu

19.08.2019 09:27 - úradná tabuľa 

Verejná vyhláška - Oznámenie o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania

Vyhláška je prílohou oznamu.

detail oznamu

18.08.2019 13:54 - úradná tabuľa 

Návrh VZN č. 3/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska

Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa: 18.8.2019 Dňom vyvesenia tohto návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, t.j. do 28.8.2019, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13