Letné fotografie

Oznamy - všetky

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

detail oznamu

03.05.2021 13:10 - obecné oznamy 

Výsledky celoplošného skríningu COVID 19 - 15. kolo - 1.5.2021 - v rámci operácie "Zachráňme spolu životy" v obci Naháč

Obecný úrad zverejňuje výsledky celoplošného skríningu COVID 19 v rámci operácie „Zachráňme spolu životy“ v obci Naháč: - Počet otestovaných: 372 - Počet negatívnych: 372 - Počet pozitívnych: 0 - Miera pozitivity: 0% Ďakujem všetkým testovaným za účasť a organizačnému tímu za prípravu a realizáciu testovania. PhDr. David Ivanovič, PhD., starosta

detail oznamu

30.04.2021 09:30 - úradná tabuľa 

Verejná vyhláška - orez stromov

detail oznamu

28.04.2021 13:35 - obecné oznamy 

Smútočný oznam

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým občanom, že dňa 27.4.2021 nás vo veku 75 rokov opustil Emil Stano. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 1.5.2021 (sobota) o 13:00 hod. na cintoríne v Naháči. Lúčime sa so zosnulým v mene Obecného úradu a všetkých občanov Naháča. Nech odpočíva v pokoji!

detail oznamu

27.04.2021 12:40 - obecné oznamy 

Celoplošný skríning "ZACHRÁŇME SPOLU ŽIVOTY" - 15. kolo - 1.5.2021

Obecný úrad Naháč oznamuje občanom, že 15. kolo celoplošného skríningu „ZACHRÁŇME SPOLU ŽIVOTY“ sa uskutoční v sobotu 1.5.2021 v čase od 7:30 do 14:00 hod. v Kultúrnom dome v Naháči. Obedná prestávka bude v čase 11:30–12:30 hod. Žiadame všetkých občanov, aby sa testovania zúčastnili v čo najväčšom počte.

detail oznamu

27.04.2021 12:39 - obecné oznamy 

Predĺženie núdzového stavu do 28. mája 2021

detail oznamu

25.04.2021 15:35 - obecné oznamy 

Výsledky celoplošného skríningu COVID 19 - 14. kolo - 24.4.2021 - v rámci operácie "Zachráňme spolu životy" v obci Naháč

Obecný úrad zverejňuje výsledky celoplošného skríningu COVID 19 v rámci operácie „Zachráňme spolu životy“ v obci Naháč: - Počet otestovaných: 405 - Počet negatívnych: 405 - Počet pozitívnych: 0 - Miera pozitivity: 0% Ďakujem všetkým testovaným za účasť a organizačnému tímu za prípravu a realizáciu testovania. PhDr. David Ivanovič, PhD., starosta

detail oznamu

25.04.2021 15:30 - úradná tabuľa 

Pozvánka na 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

23.04.2021 09:20 - obecné oznamy 

Smútočný oznam

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým občanom, že dňa 22.4.2021 nás vo veku 91 rokov opustila Vilma Boledovičová. Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 24.4.2021 (sobota) o 13:00 hod. na cintoríne v Naháči. Lúčime sa so zosnulou v mene Obecného úradu a všetkých občanov Naháča. Nech odpočíva v pokoji!

detail oznamu

22.04.2021 13:15 - obecné oznamy 

Organizácia vyučovania od 26.4.2021 v ZŠ Trstín

Na základe rozhodnutia ministra školstva bude od pondelka 26.04.2021 obnovené prezenčné vyučovanie aj pre žiakov V. až VII. ročníka druhého stupňa ZŠ. Podmienkou nástupu žiaka do školy je 7 – dňový negatívny PCR alebo antigénový test žiaka II. stupňa a negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti alebo potvrdenie o výnimke. Otestovať seba a svoje dieťa, ktoré chodí do našej ZŠ, môžete v sobotu 24.04.2021 v KD Naháč. Pred nástupom je potrebné zaslať Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Podrobnosti nájdete v novinkách na webe základnej školy. Pri nástupe žiakov V. až VII. ročníka do školy sa budeme zameriavať na postupnú adaptáciu a žiaci týchto ročníkov budú mať 5 vyučovacích hodín. Vopred informujeme rodičov, že po skončení vyučovania pôjdu na obed a domov, nezostávajú v šatni, ale opustia školu. Od 26.04.2021 prebieha prezenčná výučba vo všetkých ročníkoch v ZŠ Trstín.

detail oznamu

19.04.2021 15:00 - obecné oznamy 

Celoplošný skríning "ZACHRÁŇME SPOLU ŽIVOTY" - štrnáste kolo - 24.4.2021

Obecný úrad Naháč oznamuje občanom, že štrnáste kolo celoplošného skríningu „ZACHRÁŇME SPOLU ŽIVOTY“ sa uskutoční v sobotu 24.4.2021 v čase od 7:30 do 14:00 hod. v Kultúrnom dome v Naháči. Obedná prestávka bude v čase 11:30–12:30 hod. Žiadame všetkých občanov, aby sa testovania zúčastnili v čo najväčšom počte.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13