Jarné fotografie

Oznamy - všetky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

detail oznamu

21.05.2020 08:52 - obecné oznamy 

Zisťovanie záujmu - nástup do školy od pondelka 1. júna 2020

Milí rodičia, na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 18. mája 2020 je možné otvoriť školy a škôlky od 1. júna 2020. Zriaďovatelia v spolupráci s riaditeľmi môžu rozhodnúť, či školy a škôlky otvoria a v akom režime bude vyučovanie prebiehať. Rozhodujúce sú miestne podmienky (vývoj šírenia nákazy COVID19), ale aj personálne, materiálne a priestorové možnosti školy. ROZHODNUTIE NASTÚPIŤ DO ŠKOLY OD 1. JÚNA 2020 JE DOBROVOĽNÉ A V PLNEJ ZODPOVEDNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV. Preto žiadame rodičov žiakov v ZŠ, aby obratom vyplnili google formulár na prihlasovanie žiaka do školy, školského klubu detí a na školské stravovanie. Dotazníka je potrebné vyplniť aj vtedy, ak žiak do školy nenastúpi. Dotazník bude zaslaný na email rodiča, ale bude vo forme odkazu prístupný aj na webe školy a žiaci ho nájdu vo svojom konte na bezkriedy.sk. Uvedený dotazník bude zverejnený od štvrtka 21. mája 2020 do soboty 23. mája 2020. Po uplynutí termínu (sobota 23. mája 8,00 hod.) nebude možné formulár vyplniť a ani dodatočne žiaka na vyučovanie prihlásiť. Prípravy na návrat sa už začali. Zabezpečujeme nielen hygienické opatrenia, dôležitý je aj výchovnovzdelávací proces, preto je pre nás dôležité zistiť záujem rodičov o vyučovanie a stravovanie z organizačných dôvodov. Podrobnosti o organizácii vyučovania zverejníme koncom budúceho týždňa na webe školy a budú Vám zaslané na Vami uvedené emailové adresy. Ďakujeme za porozumenie a včasné vyplnenie formuláru. Mgr. Zuzana Vitteková riaditeľka školy

detail oznamu

20.05.2020 13:30 - úradná tabuľa 

Záverečný účet Obce Naháč za rok 2019 - Návrh

Záverečný účet Obce Naháč za rok 2019 – Návrh

detail oznamu

19.05.2020 09:25 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: sobota - 23.05.2020 15:00

Vakcinácia psov proti besnote

Oznamujeme občanom, že dňa 23.5.2020 v čase od 15:00 do 15:30 hod. bude Dr. Bernát vakcinovať psov proti besnote pred budovou Poštového úradu. Cena: 5€/pes.

detail oznamu

18.05.2020 14:40 - obecné oznamy 

Informácia o webovej stránke trnavských notárov

Obecný úrad Naháč informuje obyvateľov obce o webovej stránke trnavských notárov / súdnych komisárov : www.porucitel.sk Na tejto stránke nájdu obyvatelia obce základné informácie o dedení, kontaktné údaje na notárov pôsobiacich v okrese Trnava a elektronickú službu: Žiadosť o urýchlenie dedičského konania. Vzhľadom k tomu, že ide o pilotný projekt, dovoľujeme si Vás informovať, že táto služba je lokálna, určená obciam okresu Trnava.

detail oznamu

18.05.2020 14:34 - úradná tabuľa 

Výzva na predkladanie cenových ponúk 04_2020

detail oznamu

13.05.2020 09:19 - obecné oznamy 

Zber veľkoobjemového odpadu

Oznamujeme občanom, že v dňoch 13.5 (streda) až 15.5.2020 (piatok) sa v našej obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu. Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené pri Pošte a Materskej škole. Medzi objemný odpad patrí napr. starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, linoleá a pod. Do objemného odpadu nepatrí bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc, papier, sklo a pod. Pokiaľ sú vyčlenené veľkoobjemové zberové kontajnery na veľkoobjemový odpad, v žiadnom prípade tam nemožno ukladať iné komodity, najmä nie vyhradené prúdy odpadov ako napr. elektroodpad, batérie, chladničky, žiarivky, atď. a druhotné suroviny ako napr. papier, sklo, kovy a pod.. Tieto komodity patria do iných zberných nádob, alebo sú pre nich vyčlenené iné dni a miesta zvozu!

detail oznamu

10.05.2020 13:30 - obecné oznamy 

Blahoželanie ku Dňu matiek

Pri príležitosti sviatku Dňa matiek si dovoľujem v mene svojom i v mene poslancov obecného zastupiteľstva zaželať všetkým matkám pevné zdravie, lásku a porozumenie zo strany najbližších. PhDr. David Ivanovič, PhD. starosta

detail oznamu

06.05.2020 13:28 - obecné oznamy 

ZŠ Trstín - elektronické prihlasovanie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11