Letné fotografie

Oznamy - všetky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

detail oznamu

12.10.2020 11:25 - obecné oznamy 

Platený oznam - Stratený psík

Dňa 8.10. sa cca o 17:00 hod. pri Skalke na Dobrej Vode vode stratil psík 10 mesačný Jagterier menom Edy, čierny s hnedým pálením, výška 35 cm, váha cca 10 kg. Majiteľ prosí občanov ktorí psíka videli, aby ho kontaktovali na mob. číslo: 0904 481 861

detail oznamu

06.10.2020 12:58 - obecné oznamy 

PD Dechtice - predaj burčiaku, hroznovej šťavy a cibule

Poľnohospodárske družstvo Dechtice oznamuje občanom, že predáva burčiak v stredu, štvrtok a v piatok v čase od 8,00 hod do 17,00 hod a v sobotu v čase od 09,00 hod do 12,00 hod vo vinárstve Poľnohospodárskeho družstva Dechtice. Zároveň oznamuje, že od štvrtka predáva aj čerstvú hroznovú šťavu v rovnakom čase od štvrtka do soboty. Cena za 1 liter burčiaku je 2,00 € a cena za 1 liter hroznovej šťavy je 1,50 €. Ďalej predávajú aj cibuľu. Cena za 1 kg je 0,55 €. Balenie je 10 kg.

detail oznamu

06.10.2020 12:48 - úradná tabuľa 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Naháč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 05.10.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. NAH-40/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 2 ks orecha rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 129 v k. ú. Naháč z dôvodu ohrozovania priľahlých nehnuteľností. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky do elektronickej schránky Obce Naháč.

detail oznamu

02.10.2020 16:15 - obecné oznamy 

Futbalový zápas - 4.10.2020 - bez účasti verejnosti

Športový klub Naháč oznamuje občanom, že zápas s futbalovým klubom Šúrovce, ktorý sa uskutoční dňa 4.10.2020 o 14:30 hod. na futbalovom štadióne v Naháči sa vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu odohrá bez prítomnosti verejnosti.

detail oznamu

01.10.2020 13:09 - obecné oznamy 

Káblovka - české programy

Oznamujeme občanom, že z dôvodu prechodu českých programov na vyššiu kvalitu príjmu je potrebné mať televízny prijímač, ktorý podporuje kódovanie signálu DVB-T2, HEVC – 265, alebo si zakúpiť k televíznemu prijímaču set-top box, ktorý dokáže kódovať signál HEVC-265.

detail oznamu

30.09.2020 16:14 - obecné oznamy 

Vyhlásenie núdzového stavu od 1.10.2020

detail oznamu

24.09.2020 14:55 - úradná tabuľa 

Verejná vyhláška - stavebné povolenie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11