Jarné fotografie

Oznamy - všetky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

detail oznamu

27.02.2020 12:58 - obecné oznamy 

Mapa prímestských autobusových liniek TTSK

detail oznamu

27.02.2020 10:15 - obecné oznamy 

OZNÁMENIE – voľba do prenosnej volebnej schránky

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže do 28.02.2020 (vrátane) požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby Obec Naháč a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu, o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky mimo volebnej miestnosti. O vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky možno požiadať na Obecnom úrade Naháč. Kontakt: Iveta Tomaškovičová, tel. č.: 033/55 75 142

detail oznamu

25.02.2020 12:01 - úradná tabuľa 

Uznesenia z 12. zasadnutia OZ konaného dňa 24.2.2020

Pre zobrazenie uznesenia kliknite

detail oznamu

25.02.2020 11:38 - úradná tabuľa 

Vyhlásenie VZN č. 1/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Naháč

Pre zobrazenie VZN č. 1/2020 kliknite

detail oznamu

21.02.2020 11:18 - úradná tabuľa 

Informácia o triedení odpadu v roku 2019

Obec Naháč v súlade s § 4, ods. 1 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že úroveň triedenia odpadov v obci Naháč za rok 2019 je 18,23%. Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (200301) a objemného odpadu (200307) na skládku je 24€/t.

detail oznamu

21.02.2020 10:40 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: pondelok - 24.02.2020 18:30

Pozvánka na 12. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

08.02.2020 17:07 - podujatia 

Dátum uskutočnenia: sobota - 15.02.2020 17:00

Fašiangová zábava spojená s pochovávaním basy

Pohostinstvo POTOK v spolupráci s Obecným úradom v Naháči Vás pozývajú na FAŠIANGOVÚ ZÁBAVU spojenú s POCHOVÁVANÍM BASY Podujatie sa uskutoční v sobotu 15. februára od 17:00 hod. v Kultúrnom dome v Naháči. Fašiangová zábava a rozlúčkový ceremoniál bude v réžii skupiny Senior klub Opoj. Vstupné: 3 €/osoba Prevádzkovateľ – Obec Naháč, so sídlom Naháč 84 Naháč, 91906, IČO: 00312797 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu. Fotografie budú umiestnené na webovom sídle obce.

detail oznamu

31.01.2020 11:00 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: streda - 05.02.2020 07:00

Očná ambulancia v Smeniciach - Dovolenka

Od 5.2.2020 do 7.2.2020, bude mať očná ambulancia v Smoleniciach dovolenku.

detail oznamu

31.01.2020 08:57 - úradná tabuľa 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

detail oznamu

27.01.2020 09:27 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: pondelok - 09.03.2020 07:00

Prerušenie distribúcie elektriny - 9.3.2020

Oznámenia sú prílohou oznamu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11