Jarné fotografie

Oznamy - všetky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

detail oznamu

30.03.2020 13:08 - úradná tabuľa 

Výzva na predkladanie ponúk 1/2020

detail oznamu

26.03.2020 11:40 - obecné oznamy 

Povinnosť nosiť rúška na verejnosti

S platnosťou od 25.3.2020 bolo vydané vydanie opatrenie, ktorým sa stanovuje povinnosť pohybovať sa na verejnosti s prekrytím horných dýchacích ciest ochranným rúškom, šalom, respirátorom a podobne. Od dnešného dňa budú priebežne distribuované rúška pre občanov – prioritne pre osoby staršie ako 65 rokov, následne pre ostatných záujemcov. Objednávky na rúška volajte v čase od 9:00–10:00 hod. na tel. č. 033 5575 142. V prípade potreby zabezpečenia donášky tovaru alebo liekov pre starších občanov sa nahláste na tel. č. 033 5575 142 v čase od 9:00–10:00. V prípade inej mimoriadnej krízovej situácie volajte starostu na: 0918 748 330. PhDr. David Ivanovič, PhD. starosta

detail oznamu

23.03.2020 09:48 - obecné oznamy 

Zrušenie plánovaného zasadnutia OZ

Oznamujeme občanom, že zasadnutie obecného zastupiteľstva plánované na 26.3.2020 sa neuskutoční z dôvodu preventívnych oparení súvisiacich so šírením koronavírusu.

detail oznamu

20.03.2020 08:20 - obecné oznamy 

Preventívne opatrenia - informačné letáky Ministerstva zdravotníctva SR pre zabezpečenie informovanosti obyvateľstva a varovania pred infekciou koronavírusom.

Preventívne opatrenia – informačné letáky Ministerstva zdravotníctva SR pre zabezpečenie informovanosti obyvateľstva a varovania pred infekciou koronavírusom.

detail oznamu

19.03.2020 14:14 - obecné oznamy 

Výdaj oznámených zásielok - Pošta Dolná Krupá

detail oznamu

18.03.2020 14:58 - obecné oznamy 

Oznam FCC: vývoz komunálneho odpadu z domácností

Žiadame obyvateľov obce, aby vykladali pred dom v termínoch zberu odpadu iba nádoby alebo vrecia, ktoré sú dohodnuté. Keďže sa obyvateľstvo zdržiava prevažne doma, dochádza k zvýšeniu produkcie odpadu a obyvatelia osobne oslovujú osádky vozidiel k odberu ďalšieho odpadu. Aby sme naďalej dokázali plniť harmonogramy zvozu odpadu, musíme zabezpečiť maximálnu ochranu zdravia našich zamestnancov, nie je preto možný osobný kontakt obyvateľov, zbiera sa výlučne odpad v dohodnutom rozsahu. V prípade akýchkoľvek zmien v harmonogramoch a systéme zberu s ohľadom na budúci vývoj bezpečnostných opatrení Vás budeme informovať. Ďakujeme Vám za porozumenie. S pozdravom FCC Trnava, s.r.o.

detail oznamu

16.03.2020 14:53 - obecné oznamy 

Výzva na dodržiavanie hygienicko-bezpečnostných opatrení na území obce Naháč

Obecný úrad Naháč vyzýva všetkých občanov na dôsledné dodržiavanie hygienicko-bezpečnostných opatrení v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu a to najmä: dodržiavanie domácej karantény a obmedzenie pohybu na verejných priestranstvách (v prípade potreby zabezpečenia nákupu alebo dodania liekov najmä pre starších ľudí kontaktujte obecný úrad alebo starostu) do prevádzky miestnych Potravín je potrebné vstupovať len po jednom, osoby v prevádzke aj pred prevádzkou musia mať prekrytý nos a ústa rúškom alebo šatkou podobné opatrenia je potrebné dodržiavať aj pri stredajšom predaji mäsa a mäsových výrobkov – je zakázané zhromažďovanie zákazníkov pred poštou – je potrebné dodržiavať dvojmetrové rozostupy, k pojazdnej predajni pristupovať jednotlivo, ústa a nos musia byť prekryté šatkou alebo rúškom. PhDr. David Ivanovič, PhD. starosta

detail oznamu

16.03.2020 07:50 - obecné oznamy 

ZŠ - Trstín - Oznámenie o samoštúdiu

Riaditeľka ZŠ s MŠ Trstín oznamuje, že vyučovanie v Základnej i materskej škole Trstín bude v čase od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 prerušené na základe usmernenia ministerky školstva zo dňa 12. marca 2020. Prosím rodičov, aby sledovali webovú stránku školy – zstrstin.edupage.org, kde nájdu zadané úlohy k samoštúdiu žiakov. Priečinok SAMOŠTÚDIUM 16.3. – 27.3.2020 je umiestnený priamo na hlavnej lište. Učitelia tam budú postupne pridávať úlohy v troch termínoch – 16.3., 19.3. a 25.3. Zadanie je možné si vytlačiť alebo len písať odpovede do zošita. Buďme disciplinovaní a v domácom prostredí.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11