1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

detail oznamu

15.03.2024 10:23 - obecné oznamy 

Oznámenie o úprave hodín pre verejnosť

Pošta Dolná Krupá bude v dňoch 18.3.2024 a 19.03.2024 z prevádzkových dôvodov prevádzkovať služby verejnosti nasledovne: Pondelok:08:00 – 11:00 , Utorok: 08:00 – 11:00.

detail oznamu

13.03.2024 10:29 - obecné oznamy 

Ochrana lesov pred požiarmi - jarné obdobie

detail oznamu

13.03.2024 10:20 - obecné oznamy 

Deň otvorených dverí na ZŠ s MŠ Dobrá Voda

detail oznamu

13.03.2024 10:15 - obecné oznamy 

Výzva na vykonanie jarnej deratizácie

detail oznamu

12.03.2024 13:50 - úradná tabuľa 

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - oznámenie e-mailovej adresy pre zasielanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

E-mailová adresa na zasielanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 08.06.2024 : obec.nahac84@gmail.com

detail oznamu

12.03.2024 10:00 - obecné oznamy 

Cvičíme so Zlatúšikom

Cvičíme so Zlatúšikom Oznamujeme Vám, ktorí Ste prejavili záujem vo formulári (deti aj dospelí), že úvodné cvičenie sa uskutoční 15. marca 2024 o 16:30 hod. v Dome kultúry, Naháč 84, 91965 Prosím, prineste si so sebou pitný režim, podložku na cvičenie a príďte v športovom odeve. Prvý vstup je bezplatný. Ďalšie informácie poskytneme na mieste. Tešíme sa na Vás!

detail oznamu

11.03.2024 16:02 - obecné oznamy 

Pošta Dolná Krupá - otváracie hodiny

detail oznamu

10.03.2024 14:50 - obecné oznamy 

Smútočný oznam

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým občanom, že dňa 9. marca 2024 nás vo veku 88 rokov opustila Mária Krchnárová. Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 12. marca 2024 (utorok): o 14:00 hod. pohrebná sv. omša v kostole a o 14:30 hod. pohrebné obrady na cintoríne v Naháči. Lúčime sa so zosnulou v mene Obecného úradu a všetkých občanov Naháča. Nech odpočíva v pokoji!

detail oznamu

08.03.2024 13:15 - obecné oznamy 

Blahoželanie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien

Pri príležitosti dnešného sviatku MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŽIEN si dovoľujem v mene svojom i v mene poslancov obecného zastupiteľstva zaželať všetkým ženám pevné zdravie, lásku a šťastné chvíle v kruhu rodiny. PhDr. David Ivanovič, PhD. starosta obce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11