Jarné fotografie

Oznamy - všetky

1 2 3 4 5 6 7 8

detail oznamu

10.03.2023 09:00 - obecné oznamy 

Skúška sirén - 10.03.2023 o 12:00 hod.

Oznamujeme občanom, že v piatok 10.03.2023 o 12:00 hod. bude vykonaná hlasitá skúška sirén.

detail oznamu

08.03.2023 16:20 - obecné oznamy 

Medzinárodný deň žien - blahoželanie

Pri príležitosti dnešného sviatku MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŽIEN si dovoľujem v mene svojom i v mene poslancov obecného zastupiteľstva zaželať všetkým ženám pevné zdravie, lásku a šťastné chvíle v kruhu rodiny. PhDr. David Ivanovič, PhD. starosta obce

detail oznamu

27.02.2023 08:24 - obecné oznamy 

Dovolenka - MUDr. Čermáková v Dechticiach

Oznamujeme občanom, že MUDr. Čermáková v Dechticiach od 01.03.2023 do 03.03.2023 neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupuje MUDr. Gajdošová v Chtelnici.

detail oznamu

24.02.2023 12:10 - obecné oznamy 

Ambulancia MUDr. Lančariča - informácia

Oznamujeme občanom, že ambulancia MUDr. Lančariča v Dolnej Krupej bude dňa 27.02.2023 otvorená až od 08:00. Odbery sa nebudú vykonávať, sestrička nebude v ambulancii.

detail oznamu

23.02.2023 13:30 - úradná tabuľa 

Informácia o úrovni triedenia odpadu v obci Naháč za rok 2022

Obec Naháč v súlade s § 4, ods. 1 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že úroveň triedenia odpadov v obci Naháč za rok 2022 je 37,86%. Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (200301) a objemného odpadu (200307) na skládku je 22€/t.

detail oznamu

23.02.2023 08:00 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: streda - 08.03.2023 08:00

Mobilný odber krvi v Trstíne

detail oznamu

21.02.2023 09:35 - obecné oznamy 

Otváracie hodiny - pošta Dolná Krupá

detail oznamu

20.02.2023 17:50 - obecné oznamy 

Ako správne triediť obaly zo syrov?

detail oznamu

20.02.2023 17:45 - obecné oznamy 

Uskutočnilo sa tradičné fašiangové podujatie "Pochovávanie basy"

Dňa 18.2.2023 sa v Kultúrnom dome v Naháči konalo tradičné fašiangové podujatie: Pochovávanie basy. Podujatia sa zúčastnilo 120 hostí. Ďakujeme FSS Senior klub Opoj za dobrú zábavu a všetkým prítomným za účasť.

detail oznamu

16.02.2023 11:30 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: utorok - 21.02.2023 18:30

Pozvánka na 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva

1 2 3 4 5 6 7 8