1 2 3 4 5 6 7 8

detail oznamu

23.04.2024 09:31 - obecné oznamy 

Dovolenka v ambulancii MUDr. Bílika

V ambulancii MUDr. Bílika sa dňa 24.04.2024 (Streda) nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Poláková v Špačinciach.

detail oznamu

22.04.2024 14:45 - obecné oznamy 

Zber veľkoobjemového odpadu

Oznamujeme občanom, že v dňoch 24. a 25. apríla (streda, štvrtok) sa uskutoční zber veľkoobjemového odpadu. Kontajnery budú pristavené v areáli Materskej školy. Odpad bude preberať pracovník obce v čase od 17:00 do 19:00 hod. Iné termíny si je potrebné dohodnúť individuálne. Medzi objemný odpad patrí napr. starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, linoleá, veľké plasty a pod.

detail oznamu

19.04.2024 11:44 - obecné oznamy 

Distribúcia a platba miestnych daní 2024

Od pondelka 22.04.2024 bude zamestnankyňa OcÚ distribuovať rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti a komunálny odpad za rok 2024. Rozhodnutia doručené do domácností sa budú odovzdávať oproti podpisu. Úhrada daní je možná osobne v pokladni OcÚ od pondelka 22.04.2024 alebo aj elektronicky cez INTERNETBANKING.

detail oznamu

17.04.2024 11:55 - podujatia 

Deň zdravia

Občianske združenie Zlatúšik v spolupráci s obcou Naháč organizuje v nedeľu 21.4. o 14. hodine v zasadačke Obecného úradu „Deň zdravia“. Čaká vás: Stretnutie s odborníčkou v oblasti zdravej výživy a prevencie chorôb Prednáška o prevencii chorôb Meranie tlaku Wellness analýza zdravia Ochutnávka prírodných výživových doplnkov zdarma Nejedná sa o predajnú akciu, podujatie trvá jednu hodinu. Vstup je voľný, ale prihlásiť sa môžete aj cez formulár na webe.

detail oznamu

16.04.2024 16:00 - obecné oznamy 

Našiel sa psík - vlčiak

Majiteľ môže kontaktovať starostu obce na tel. č. 0918 748 330.

detail oznamu

15.04.2024 14:24 - PSÚ 

Pozvánka

Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie Pozemkového spoločenstva – Urbárska spoločnosť Horné Dubové, ktoré sa uskutoční dňa 15.05.2024 (streda) o 13:00 hodine v zasadačke na adrese Zámocká 2, Smolenice 91904.

detail oznamu

15.04.2024 10:00 - obecné oznamy 

Ďatelina na rok 2024

PD Horné Dubové – Naháč, oznamuje svojím členom a vlastníkom pôdy, že si môžu upísať záhumienku. Záhumienky sa budú upisovať len telefonicky na tel. čísle 0905 931 540 u p. Boledovičovej v priebehu od 15.04. t j. dnes do 17.04.2024 t j. do stredy. Ďatelina bude vymerané na parcele za strediskom v Naháči.

detail oznamu

09.04.2024 08:42 - obecné oznamy 

Oznámenie o úprave hodín pre verejnosť

Pošta Dolná Krupá bude dňa 11.04.2024 z prevádzkových dôvodov prevádzkovať služby verejnosti nasledovne. Štvrtok : Zatvorené

detail oznamu

08.04.2024 14:50 - podujatia 

Dátum uskutočnenia: sobota - 27.04.2024 09:00

Pozvánka na podujatie: "Živá pôda v sade"

Snom každého pestovateľa ovocia je mať čo najväčšie výnosy. Kvalita plodov je priamo úmerná kvalite pôdy v sade. V praktickom kurze si povieme všetko, čo by ste mali vedieť o pôde v sade. Naučíte sa, ako jednoducho zistiť stav pôdy vo vašom sade, a ako ju môžete zlepšiť. V kurze budeme hľadať odpovede na otázky: V akom stave je pôda v mojom sade? Je živá a úrodná? Alebo mŕtva a vyčerpaná? Ktoré parametre pôdy mám sledovať, pretože sú dôležité? Vyplatí sa pôdny rozbor? Existuje lacnejší a rýchlejší spôsob? Ako obnoviť život v pôde? Nový sad je investícia minimálne na desiatky rokov. Čo urobiť pred založením nového sadu, aby pôda po celú životnosť sadu fungovala správe a zvládla vyživovať stromy? Ako doplniť chýbajúce živiny? A je vôbec potrebné ich dopĺňať? Je hnoj jediný spôsob ako zlepšiť stav pôdy? Existujú efektívnejšie alternatívy? Dátum: 27.4.2024 Čas: 9:00 Miesto: Fándlyho záhrada v Naháči (Naháč 130) Na akciu sa treba prihlásiť vopred, vstupné je 10eur Kurz lektoruje Martin Smetana, botanik, zoológ, ekológ, ale hlavne sadár. Na južnej Morave zakladá dlhoveké extenzívne ovocné sady. Pracuje ako poradca pre poľnohospodárov a vlastníkov pôdy v projekte Živá půda v Nadaci Partnerství.

1 2 3 4 5 6 7 8