Zimné fotografie

Oznamy - všetky

1 2 3 4 5 6 7 8

detail oznamu

08.04.2020 14:57 - obecné oznamy 

Rozšírenie núdzového stavu

detail oznamu

08.04.2020 14:51 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: utorok - 14.04.2020 18:30

Pozvánka na 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

08.04.2020 14:46 - obecné oznamy 

Zrušenie dnešného zasadnutia OZ

Oznamujeme občanom, že zasadnutie obecného zastupiteľstva plánované na 8.4.2020 sa neuskutoční z dôvodu rozšírenia núdzového stavu.

detail oznamu

08.04.2020 09:55 - obecné oznamy 

ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Trstín oznamuje zákonným zástupcom, že zápis prvákov pre školský rok 2020/2021 prebehne elektronickou formou v termíne od 15. do 30. apríla 2020. Elektronická prihláška bude aktívna od 15.4.2020. Prosím, preštudujte si všetky pokyny k zápisu do 1. ročníka, ktoré nájdete na webovej stránke školy – https://zstrstin.edupage.org. Zápis sa týka všetkých detí, ktoré dovŕšia k 31. 8. 2020 vek šesť rokov. Povinnosťou zákonného zástupcu je zapísať svoje dieťa na niektorú základnú školu. Zápis musia absolvovať i deti s odloženou školskou dochádzkou v minulom roku. Sledujte web školy a riaďte sa pokynmi. V prípade nejasností a otázok neváhajte kontaktovať riaditeľstvo školy telefonicky alebo mailom. Kontakty nájdete na školskej stránke.

detail oznamu

06.04.2020 13:44 - úradná tabuľa 

Výzva na predkladanie cenových ponúk 02_2020

detail oznamu

30.03.2020 13:08 - úradná tabuľa 

Výzva na predkladanie ponúk 1/2020

detail oznamu

26.03.2020 11:40 - obecné oznamy 

Povinnosť nosiť rúška na verejnosti

S platnosťou od 25.3.2020 bolo vydané vydanie opatrenie, ktorým sa stanovuje povinnosť pohybovať sa na verejnosti s prekrytím horných dýchacích ciest ochranným rúškom, šalom, respirátorom a podobne. Od dnešného dňa budú priebežne distribuované rúška pre občanov – prioritne pre osoby staršie ako 65 rokov, následne pre ostatných záujemcov. Objednávky na rúška volajte v čase od 9:00–10:00 hod. na tel. č. 033 5575 142. V prípade potreby zabezpečenia donášky tovaru alebo liekov pre starších občanov sa nahláste na tel. č. 033 5575 142 v čase od 9:00–10:00. V prípade inej mimoriadnej krízovej situácie volajte starostu na: 0918 748 330. PhDr. David Ivanovič, PhD. starosta

1 2 3 4 5 6 7 8