Letné fotografie

Oznamy - všetky

1 2 3 4 5 6 7

detail oznamu

21.12.2020 13:11 - obecné oznamy 

Dovolenka - ambulancia MUDr. Bílika v Dolnej Krupej

Oznamujeme občanom, že ambulancia MUDr. Bílíka v Dolnej Krupej bude od 28.12 do 31.12.2020 zatvorená z dôvodu dovolenky. Zastupuje MUDr.Poláková v Špačinciach.

detail oznamu

21.12.2020 10:16 - obecné oznamy 

Dovolenka - očná ambulancia v Smoleniciach

Od 22.12.2020 do 1.1.2021 , bude mať očná ambulancia v Smoleniciach dovolenku.

detail oznamu

21.12.2020 10:04 - obecné oznamy 

Koronavírus - aktuálne vyhlášky

detail oznamu

21.12.2020 09:59 - obecné oznamy 

Vylož smeti - aplikácia FCC

Aj vy ste si značili termíny odvozu odpadu do kalendára? Už nemusíte. Šikovná aplikácia Vylož smeti vám vždy včas pripomenie, kedy sa u vás zastavíme. Aplikácia je určená pre obyvateľov rodinných domov v obciach, v ktorých odvoz odpadu realizuje spoločnosť FCC Je jednoduchá, prehľadná a praktická. Ponúka prehľadný kalendár s najbližšími termínmi vývozu odpadu na vašej adrese aj možnosť nastaviť si pripomienky na ich odvoz Stačí zadať svoju adresu a vybrať druh odpadu (komunálny odpad, plasty, papier, biologický odpad) Pripomienky si môžete nastaviť pre vybrané komodity alebo pre všetky druhy vašich odpadov Nastavte si pripomienku v takom časovom predstihu, aký je pre vás najvhodnejší a už nikdy na svoje smeti nezabudnete APLIKÁCIA TU: https://www.fcc-group.eu/…z-smeti.html

detail oznamu

18.12.2020 13:45 - úradná tabuľa 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Naháč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.10.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. NAH-61/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 2 ks orecha rastúci na pozemku registra „C“ parc. č. 142, 143 v k. ú. Naháč z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky do elektronickej schránky Obce Naháč.

detail oznamu

18.12.2020 13:42 - úradná tabuľa 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021

detail oznamu

17.12.2020 14:05 - obecné oznamy 

Predaj mrazeného Pstruha Dúhového v Dechticiach

Lesy Slovenskej Republiky a Rybáreň Dechtice Vás pozývajú na vianočný predaj mrazeného Pstruha Dúhového z vlastného chovu . Predávať sa bude v dňoch 19.12. až 23.12. v čase od 8:00 do 15:00 a 24.12. od 8:00 do 12:00. Pre bližšie informácie môžete zavolať na telefónne číslo 0905 300 576.

detail oznamu

14.12.2020 09:45 - obecné oznamy 

Odpis vodomerov

Obecný úrad Naháč oznamuje občanom, že v dňoch 14 a 15.12.2020 sa uskutoční odpis vodomerov. Odpis bude vykonávať zamestnanec obce Naháč. V prípade neprítomnosti zašlite stav Vášho vodomeru na obec.nahac@84gmail.com alebo nahláste telefonicky na 033/5575142 alebo vhoďte do poštovej schránky obecného úradu.

detail oznamu

07.12.2020 09:50 - úradná tabuľa 

Schválený rozpočet obce Naháč na roky 2021, 2022, 2023

1 2 3 4 5 6 7