Zimné fotografie

Oznamy - všetky

1 2 3 4 5 6 7

detail oznamu

03.07.2020 07:20 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: pondelok - 06.07.2020 07:00

Dovolenka u detského lekára MUDr. Milana Bílika

Detský lekár MUDr. Milan Bílik oznamuje občanom, že od 6. do 17. júla nebude pre dovolenku ordinovať. Zastupuje MUDr. Marta Poláková v Špačinciach.

detail oznamu

03.07.2020 07:00 - obecné oznamy 

Uverejňujeme výňatok z tlačovej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky ohľadom začatia sčítania obyvateľov,domov a bytov 2020-2021.

Uverejňujeme výňatok z tlačovej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky ohľadom začatia sčítania obyvateľov,domov a bytov 2020–2021.

detail oznamu

30.06.2020 10:15 - úradná tabuľa 

Uznesenia z 15. zasadnutia OZ konaného dňa 25.6.2020

Pre zobrazenie uznesenia kliknite

detail oznamu

29.06.2020 14:00 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: pondelok - 06.07.2020 07:00

Odpis stavu vodomerov

Obecný úrad oznamuje občanom, že v dňoch od 6.7.2020 až do 10. 7.2020 sa bude vykonávať odpis vodomerov. Žiadame občanov, aby sprístupnili a vyprázdnili vodomerné šachty, poprípade aby si odpis vodomeru vykonali samostatne a odovzdali ho pracovníkovi. Občania, ktorým odpis vody nebude vykonaný z dôvodu neprítomnosti, budú upozornení oznamom vloženým do poštovej schránky. Stav vodomeru môžete nahlásiť aj prostredníctvom telefónu na telefónnom čísle 033 55 75 142, v pracovných dňoch od 7:00 – 15:00 hod.

detail oznamu

25.06.2020 10:20 - obecné oznamy 

Ochrana úrody pred požiarmi

detail oznamu

25.06.2020 07:00 - úradná tabuľa 

Záverečný účet Obce Naháč za rok 2019

Záverečný účet Obce Naháč za rok 2019

detail oznamu

19.06.2020 12:25 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: štvrtok - 25.06.2020 18:30

Pozvánka na 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

17.06.2020 10:05 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: piatok - 19.06.2020 07:00

Dovolenka - MUDr. Bílik

Oznamujeme občanom, že ambulancia detského lekára MUDr. Bílika v Dolnej Krupej bude v dňa 19.6.2020 zatvorená pre dovolenku. Zastupuje MUDr. Poláková v Špačinciach.

detail oznamu

15.06.2020 12:30 - obecné oznamy 

Nástup do školy od pondelka 22.06 2020

Milí rodičia, na základe rozhodnutia ministra školstva je možné od 22.06.2020 otvoriť školy aj pre žiakov 6.-9..ročníka. ROZHODNUTIE NASTÚPIŤ DO ŠKOLY JE DOBROVOĽNÉ A V PLNEJ ZODPOVEDNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV. Preto žiadame rodičov žiakov v ZŠ s MŠ Trstín, ktorí majú záujem o stravovanie, aby najneskôr do 16.06.2020 do 09:00 hod. prihlásili na stravovanie svoje deti formou sms na tel. číslo 0903 589 201, alebo na email: zssmstrstin@gmail.com Mgr. Zuzana Vitteková riaditeľka školy

detail oznamu

12.06.2020 13:15 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: nedeľa - 14.06.2020 00:00

Ukončenie núdzového stavu

Na základe uznesenia Vlády SR číslo 12317/2020 zo dňa 10. júna 2020 núdzový stav vyhlásený na území Slovenskej republiky končí od dňa 14.6.2020 , 00:00 hod.

1 2 3 4 5 6 7