Jarné fotografie

Oznamy - všetky

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

detail oznamu

02.11.2022 11:52 - obecné oznamy 

Dovolenka - MUDr. Čermáková v Dechticiach

Oznamujeme občanom, že MUDr. Čermáková v Dechticiach 04.11.2022 (piatok) neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupuje MUDr. Vargová v Križovanoch nad Dudváhom.

detail oznamu

31.10.2022 14:15 - obecné oznamy 

Odpočet elektromerov v obci

V dňoch, od 2.11. do 9.11.2022, bude prebiehať v obci Naháč, odpočet elektromerov domácností. Žiadame obyvateľov, ktorí majú elektromer vnútri domu, aby dali stav elektromera na viditeľné miesto. Fotografiu elektromera, možno poslať aj na telefónne číslo: 0950 757 130 alebo na Email: odpocty.tt@gmail.com

detail oznamu

30.10.2022 16:20 - obecné oznamy 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy TTSK

Kandidáti na predsedu TTSK: Jozef Viskupič 71 hlasov Martin Červenka 22 hlasov Zdenko Čambal 12 hlasov Martin Beluský 7 hlasov Ivan Stanovič 4 hlasov Veronika Temňáková 1 hlas József Berényi 0 hlasov Roland Hakszer 0 hlasov Roman Chudý 0 hlasov Zdenko Rosina 0 hlasov Výsledky volieb poslancov dostupné na: https://www.volbysr.sk/…telstva.html

detail oznamu

30.10.2022 16:15 - obecné oznamy 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Naháč

Počet platných hlasov pre kandidátov na starostu obce: PhDr. David Ivanovič PhD. 139 hlasov Počet platných hlasov pre kandidátov na poslancov obce: Ondrej Holický 127 hlasov Ing. Juraj Počuch 127 hlasov Ing. Peter Vidlička 127 hlasov Ľuboš Brunovský 121 hlasov Ing., Henrich Konečný 118 hlasov Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 354 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili: 145 Volebná účasť: 40,96%

detail oznamu

28.10.2022 12:25 - obecné oznamy 

Dňa 31.10.2022 bude Obecný úrad zatvorený.

Dňa 31.10.2022 (pondelok) bude Obecný úrad v Naháči zatvorený.

detail oznamu

26.10.2022 16:30 - obecné oznamy 

Voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávy krajov

V sobotu 29. októbra sa budú v našej obci konať voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obce. Volebná miestnosť je v kultúrnom dome a bude otvorená od 7:00 ráno do 20:00 hodiny večer. Občania, ktorí sa zo zdravotných dôvodom nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti a chcú voliť, môžu sa prihlásiť počas piatku počas úradných hodín a v priebehu soboty na obecnom úrade, telefónne číslo 033 55 75 142, prípadne mailom na: obec.nahac84@gmail.com Nahlásených voličov navštívia členovia okrskovej volebnej komisie v sobotu od 15. hodiny s prenosnými volebnými schránkami a umožnia im hlasovať v oboch voľbách. Nezabudnite si so sebou zobrať občiansky preukaz.

detail oznamu

26.10.2022 16:15 - obecné oznamy 

NEZABÚDAJME NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ANI POČAS DUŠIČIEK

Blíži sa Sviatok všetkých svätých, kedy si každoročne uctievame našich blízkych zosnulých. Obchody nám celé týždne pred sviatkami ponúkajú množstvo umelých kvetov, vencov, plastových kahancov a rôznych dekorácií, ktoré štandardne nosíme na hroby. Tento prejav úcty sa však spája aj s iným obrazom, ktorý vidieť po skončení týchto sviatkov. Blikajúce sviečky a farebné vence sa veľmi rýchlo premenia na odpad, ktorý končí na skládkach. Typickým odpadom počas tohto sviatku býva sklo, plasty, bioodpad a vosk, väčšinou nevytriedený na jednej kope. Ako sa odpadu vyhnúť? Základom je nielen správne triedenie, minimalizovanie tvorby odpadu, ale aj uvedomelá voľba ozdôb (kvetov, vencov a sviečok). A prečo je dôležitá aj minimalizácia? Aby sme predchádzali vzniku odpadov, je potrebné menej spotrebovať a vyhadzovať. Koľko odpadu vytvoríme, záleží len od nášho rozhodnutia. Majme na pamäti, že všetky materiály, aj prírodné, raz skončia ako odpad. Preto by sme mali usilovať o to, aby ho bolo čo najmenej. Čo s odpadom, ktorý predsa len vznikne? Snažme sa nevyhadzovať všetko do veľkokapacitného kontajnera na zmesový odpad. Ak na cintoríne nie sú nádoby na triedený zber, vezmime odpad so sebou a vytrieďme ho doma. Živé kvety a zelené časti vencov, listy či drobné konáre patria do kontajnerov na biologicky rozložiteľný odpad. Do kontajnerov na sklo môžeme vytriediť sklenené svietniky a kahance bez plastových zložiek. Tie po očistení od vosku patria do triedeného zberu plastov. Umelé kvety a vence sú vyrobené z viacerých materiálov, ktoré sa nedajú vytriediť, a tak končia v zmesovom odpade. Preto sa usilujme o znižovanie takýchto druhov odpadu. Ako poňať tento sviatok ekologicky? Tu je zopár tipov na EKO dušičky • Menej plastov a viac prírodného materiálu. Zvoľte vence, ktoré sú vyrobené z prírodných a ľahko rozložiteľných materiálov, ako sú čečina, šišky, šípky, konáre, sušené kvety, či lístie. • Umelé kvety, vence či iné ozdoby sú vyrobené z kombinácie viacerých materiálov, ktoré sa nedajú recyklovať. Uprednostnite živé rezané kvety, či chryzantémy v hlinenom kvetináči. • Kvantá plastových kahancov nahraďte jedným, celoročne použiteľným skleneným svietnikom, poprípade kúpte sviečky z včelieho alebo sójového vosku. Parafínové sú vyrobené z ropy a zaťažujú prírodu. • Riaďme sa heslom „menej je niekedy viac“. Znížme množstvo sviečok aj dekorácií. Aj malá zmena má veľký pozitívny dopad na prírodu. Tento deň by mal byť v prvom rade spomienkou na našich blízkych zosnulých, ktorí už nie sú medzi nami. Uctiť si môžeme aj našu prírodu tým, že sa budeme správať zodpovednejšie a uvedomelejšie. Buďme spoločne vzorom a inšpiráciou pre ostatných! AK SPRÁVNE TRIEDIME, SVET JE KRAJŠÍ Majte na pamäti nasledovné pravidlá: • Snažte sa odpad netvoriť vôbec. • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie vám aj označenie na obale: Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. • Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať. • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI – PAK. • Obal označený patrí do triedeného zberu.

detail oznamu

25.10.2022 15:30 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: piatok - 28.10.2022 15:00

Brigáda sa prekladá na pondelok 31.10.2022 na 13:00 h.

Pozývame všetkých občanov na brigádu okolo kostola a cintorína, ktorá sa uskutoční dňa 28.10.2022 od 15:00 hod. Prineste si so sebou hrable, metly, plachty, fúriky, torpédo, fukáre a vysávače

detail oznamu

25.10.2022 11:25 - obecné oznamy 

Pošta v Dolnej Krupej

Pošta v Dolnej Krupej oznamuje občanom, že dňa 25.10.2022 (Utorok) bude pošta otvorená do 17:00 h., dňa 26.10.2022 (Streda) bude pošta otvorená do 15:00 h, a 31.10.2022 (Pondelok) bude pošta zatvorená.

detail oznamu

21.10.2022 12:48 - obecné oznamy 

Informácia : špeciálny spôsob hlasovania voličov v izolácii alebo karanténe z dôvodu COVID-19

Informácia : špeciálny spôsob hlasovania voličov v izolácii alebo karanténe z dôvodu COVID-19 Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo voliť vo voľbách, ktoré sa konajú 29. októbra 2022 podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID – 19, oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti. Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby a to (výlučne ) telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu. V posledný pracovný deň predo dňom konania spojených volieb t.j. v piatok 28.10.2022 môže podať žiadosť najneskôr do 12. hodiny Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie je možné najskôr v pondelok 24.10.2022. Zapisovateľ miestnej volebnej komisie obce Naháč: Lenka Tvarošková Telefónne číslo: 033 5575142 Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu: • meno a priezvisko, • rodné číslo, • adresa trvalého pobytu, • adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu. Adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča, • telefonický kontakt. Jednou telefonickou žiadosť možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti. Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky štandardne podľa zákona o výkone volebného práva.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15