Zimné fotografie

Oznamy - všetky

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

detail oznamu

16.10.2023 10:30 - obecné oznamy 

Smútočný oznam

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým občanom, že dňa 15. októbra 2023 nás vo veku 92 rokov opustila Mária Balúchová. Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 18. októbra 2023 (streda):o 15:00 hod. pohrebná sv. omša v kostole a o 15:30 hod. pohrebné obrady na cintoríne v Naháči.. Lúčime sa so zosnulou v mene Obecného úradu a všetkých občanov Naháča. Nech odpočíva v pokoji!

detail oznamu

10.10.2023 15:00 - obecné oznamy 

Ako postupovať v prípade zemetrasenia?

detail oznamu

10.10.2023 14:35 - obecné oznamy 

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2023

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje v mesiacoch október 2023 až január 2024 zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2023. V tomto období navštívi vybrané domácnosti v našej obci zamestnanec ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa služobným preukazom zamestnanca ŠÚ SR a oficiálnym listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR. Všetky informácie, ktoré domácnosti poskytnú, budú spracované anonymne a využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké analýzy nekomerčného charakteru. Údaje zo zisťovania poskytnú podklady pre rôzne štúdie, ako napríklad bytové otázky mladých, úspory a dôchodkové otázky starších osôb, výskum vplyvu bohatstva na spotrebu, zadlženosť domácností, prístupnosť získania úveru, atcf. Výsledky zisťovania umožnia získať dôležitý pohľad na ekonomické správanie sa rozličných typov domácností, čím sa stanú cenným prínosom v mnohých hospodársko-politických oblastiach eurosystému

detail oznamu

09.10.2023 17:30 - obecné oznamy 

Výzva na vykonanie jesennej deratizácie

detail oznamu

03.10.2023 14:58 - obecné oznamy 

Dovolenka - Obecný úrad Naháč

Oznamujeme občanom že, Obecný úrad Naháč bude dňa 04.10.2023 zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. V prípade potreby kontaktujte starostu obce na telefónnom čísle 0918 748 330.

detail oznamu

02.10.2023 15:35 - obecné oznamy 

Informácia o možnosti podávania žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce Naháč na rok 2024

Obec Naháč v súlade s § 6 ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Naháč zverejňuje informáciu o možnosti podávania žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce Naháč na rok 2024. Žiadosti je možné predložiť do 30.10.2023. Dotáciu je možné použiť na: a. kultúrno-spoločenské aktivity, b. rozvoj školstva a vzdelávania, c. rozvoj telovýchovy a športu, d. zdravotníctvo a sociálne služby, e. sociálna starostlivosť a charita, f. ochrana a tvorba životného prostredia, g. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

detail oznamu

28.09.2023 11:55 - obecné oznamy 

Hodové podujatia v obci Naháč

Oznamujeme občanom, že v obci Naháč sa uskutočnia nasledovné hodové podujatia: Od štvrtka 28.9.2023 sa začne hodové kolotočovanie na priestranstve pri Kultúrnom dome. Pre návštevníkov budú pripravené kolotoče, cukrová vata a stánok s hračkami. Pohostinstvo v Naháči pozýva občanov na Hodový guláš do miestneho pohostinstva. Priďte si oddýchnuť a posedieť pri ľudovej hudbe, dobrom pivku a divinovom guláši ktorý bude pre občanov zdarma. Akcia začína v sobotu 30.9. so začiatkom od 17:00h. Tešíme sa na Vás. Športový klub Naháč pozýva na hodový ligový zápas, ktorý sa uskutoční dňa 1.10.2023 o 14:30 hod. na futbalovom štadióne v Naháči proti športovému klubu Slovenská Nová Ves. Príďte povzbudiť našich futbalistov.

detail oznamu

28.09.2023 11:44 - obecné oznamy 

Voľby do NRSR - 30.9.2023

V sobotu 30. 09. 2023 sa konajú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v čase od 7:00 do 22:00 hod. v sále Kultúrneho domu v Naháči. Treba si so sebou priniesť občiansky preukaz. Občania, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti, si môžu vyžiadať prenosnú schránku. Členovia okrskovej komisie vás navštívia priamo vo vašej domácnosti. O túto možnosť si môžete požiadať v úradných hodinách obecného úradu alebo počas konania volieb vo volebnej miestnosti. Volebná komisia bude príde k voličom okolo 16:00 hod.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15