Jarné fotografie

Oznamy - všetky

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

detail oznamu

31.01.2019 13:51 - úradná tabuľa 

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosť V čase od 07:30 hod. do 14:00 hod. dňa 06.03.2019 budú bez dodávky elektriny nasledovné čísla domov: NAHÁČ č. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 63/VE, 64, 66, 66/BL, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 77/OP, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84/VE, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 107/VE, 108, 108/VZ, 109, 110, 111, 112, 113, 113/ZA, 114, 115, 116, 117, 117/VZ, 118, 119, 120, 121, 121/ZA, 122, 122/ZA, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 135, 135/BL, 135/VE, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 150/VE, 151, 153, 154/TS, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 165/BL, 167, 167/OP, 167/VE, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 174/BL, 175, 175/TS, 176, 178, 181, 183, 185, 226/23, 240

detail oznamu

30.01.2019 17:41 - úradná tabuľa 

Nové mobilné číslo starostu obce

Obec Naháč oznamuje, že nové mobilné číslo starostu obce je 0918 748 330.

detail oznamu

29.01.2019 10:01 - úradná tabuľa 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami podľa § 117 za IV. štvrťrok 2018

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami podľa § 117 za IV. štvrťrok 2018

detail oznamu

28.01.2019 14:49 - úradná tabuľa 

Dane a poplatky v obci Naháč v roku 2019

Obec Naháč oznamuje, že minulý týždeň boli doručené všetkým občanom výmery daní a poplatkov na rok 2019, a to: daň zo stavieb a nehnuteľností, daň za psa komunálny odpad, vodné za II. polrok 2018 a poplatok za káblovú televíziu. Na rok 2019 sa zvyšoval iba poplatok za káblovú televíziu na 48€/ročne. Žiadame občanov, aby si všetky doručené výmery skontrolovali a pri platbách dôsledne dodržovali stanovené termíny. Je v záujme občanov, aby si odkladali potvrdenia o zaplatení.

detail oznamu

28.01.2019 12:08 - podujatia 

2% pre Športový klub Naháč

IČO:18049885 Právna forma: Občianske združenie Obchodné meno: Športový klub Naháč Sídlo: Naháč 167

detail oznamu

27.01.2019 14:45 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: štvrtok - 31.01.2019 18:30

Pozvánka na 2. zasadnutie OZ

Pozvánka na 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva, v Naháči, ktoré sa bude konať dňa 31.1.2019 o 18,30 hod. v sále Kultúrneho domu v Naháči.

detail oznamu

15.01.2019 11:59 - úradná tabuľa 

Návrh Rozpočtového opatrenia č. 201901

Návrh Rozpočtového opatrenia č. 201901

detail oznamu

12.01.2019 07:00 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: piatok - 12.04.2019 07:00

e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu obec.nahac84@gmail.com

detail oznamu

08.01.2019 13:00 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: nedeľa - 13.01.2019 16:00

Pozvánka na koncert Suchovského speváckeho zboru

Farský úrad Naháč Vás pozýva na koncert Suchovského speváckeho zboru, ktorý sa uskutoční 13.1.2019 (nedeľa) o 16:00 hod. v kostole v Naháči. Vstupné: dobrovoľné Po koncerte je pre účastníkov zabezpečené malé občerstvenie.

detail oznamu

01.01.2019 12:36 - úradná tabuľa 

Novoročné blahoželanie starostu obce

Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som Vás srdečne pozdravil v prvý deň Nového roka 2019 v mene svojom i mene poslancov obecného zastupiteľstva a zamestnancov obecného úradu. Rok 2018, s ktorým sme sa pred niekoľkými hodinami rozlúčili, bol významný pre našu obec najmä z toho dôvodu, že sa ukončilo niekoľkoročné turbulentné obdobie sprevádzané rôznymi problémami v samospráve obce. V tomto roku je nevyhnutné postupne pracovať na riešení problémov aktuálnych, ale aj tých z minulého obdobia a klásť čoraz väčší dôraz na rozvoj obce a skvalitnenie života občanov po všetkých stránkach. Na záver Vám všetkým prajem veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, životného optimizmu, úspechov v osobnom a pracovnom živote, ale aj v našom spoločnom spolunažívaní v obci Naháč. Ďakujem za pozornosť a prajem dobrú chuť k sviatočnému obedu! PhDr. David Ivanovič, PhD. starosta obce /príhovor prednesený dňa 1.1.2019 o 11:50 hod. v miestnom rozhlase/

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15