8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

detail oznamu

23.12.2023 13:20 - obecné oznamy 

Betlehemské svetlo v obci Naháč

Oznamujeme občanom, že dnes bude do našej obce privezené Betlehemské svetlo, ktoré bude umiestnené v budove Pošty za vchodovými dverami. Občania si môžu svetlo odpáliť a zobrať do domácností v termínoch: Sobota: 23.12. – od 15:00 do 17:00 Nedeľa: 24.12. – od 11:30 do 16:00 Betlehemské svetlo si môžete odpáliť aj v nedeľu v kostole v čase od 9:00 do 11:00.

detail oznamu

22.12.2023 12:45 - obecné oznamy 

Vianočné blahoželanie

Radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu Vašich najbližších a v Novom roku veľa zdravia, úspechov a radosti želá starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci obecného úradu

detail oznamu

21.12.2023 11:36 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: sobota - 30.12.2023 16:00

Pozvánka na podujatie „Stretnutie pri Vianočnej kapustnici“

Obecný úrad Naháč v spolupráci s Miestnou organizáciou Jednoty dôchodcov v Naháči a Športovým klubom Naháč Vás pozývajú na „Stretnutie pri Vianočnej kapustnici“, ktoré sa uskutoční dňa 30.12.2023 (sobota) od 16:00 hod. na priestranstve pred horným obchodom. Tešíme sa na Vašu účasť! Prevádzkovateľ – Obec Naháč, so sídlom Naháč 84 Naháč, 91906, IČO: 00312797 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu. Fotografie budú umiestnené na webovom sídle obce.

detail oznamu

21.12.2023 11:35 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: piatok - 29.12.2023 16:00

Pozvánka na podujatie "Vianočný koncert v Naháči"

Hudobná skupina JIMM v spolupráci s obcou Naháč Vás pozývajú na Vianočný koncert, ktorý sa uskutoční dňa 29.12.2023 o 16:00 hod. v Kostole v Naháči. Po skončení koncertu bude pokračovať vianočné stretnutie na nádvorí kostola pri varenom víne. Prevádzkovateľ – Obec Naháč, so sídlom Naháč 84 Naháč, 91906, IČO: 00312797 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu. Fotografie budú umiestnené na webovom sídle obce.

detail oznamu

21.12.2023 11:30 - obecné oznamy 

Obecný úrad v Naháči - dovolenka

Oznamujeme občanom, že v dňoch 27.12.2023 až 5.1.2024 bude Obecný úrad V Naháči zatvorený. V prípade potreby kontaktujte starostu na tel. čísle: 0918 748 330.

detail oznamu

20.12.2023 07:44 - obecné oznamy 

Dovolenka - MUDr. Čermáková v Dechticiach

Oznamujeme občanom, že MUDr. Čermáková v Dechticiach má dovolenku a neordinuje v dňoch: 22.12.2023 (piatok) zastupuje MUDr. Vargová v Križovanoch 27.12.2023(utorok ) do 29.12.2023 (Piatok) zastupuje MUDr. Chrvalová v Chtelnici.

detail oznamu

19.12.2023 14:53 - obecné oznamy 

Výstava - Renáta Sládková -Bájny svet

detail oznamu

19.12.2023 12:39 - obecné oznamy 

Riaditeľské voľno - ZŠ Trstín

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Trstín v zmysle §150, ods. 5 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon) Vám oznamuje, že udeľuje riaditeľské voľno a prerušuje vzdelávací proces v základnej škole od 21.12.2023 do 22.12.2023 z dôvodu výskytu akútnych respiračných ochorení.

detail oznamu

18.12.2023 18:00 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: sobota - 23.12.2023 06:00

Zmena termínu vývozu komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční 23.12.2023 ráno od 6.00 (sobota). V pondelok sa vývoz odpadu neuskutoční.

detail oznamu

18.12.2023 10:28 - obecné oznamy 

Dovolenka v ambulancii MUDr. Bílika

V ambulancii MUDr. Bílika sa v dňoch 20.12.2023 až 22.12.2023 z dôvodu čerpania dovolenky nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Poláková v Špačinciach.

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18