Letné fotografie

Oznamy - všetky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

detail oznamu

09.03.2021 10:50 - obecné oznamy 

Príprava Plánu Hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Naháč na roky 2021-2025 - dotazník

Obecný úrad zverejňuje elektronický dotazník za účelom prípravy podkladov k vypracovaniu strategického dokumentu – Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Naháč na roky 2021–2025 Odkaz: https://docs.google.com/…ztw/viewform

detail oznamu

08.03.2021 14:40 - obecné oznamy 

Medzinárodný deň žien

Pri príležitosti dnešného sviatku MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŽIEN si dovoľujem v mene svojom i v mene poslancov obecného zastupiteľstva zaželať všetkým ženám pevné zdravie, lásku a šťastné chvíle v kruhu rodiny. PhDr. David Ivanovič, PhD. starosta obce

detail oznamu

07.03.2021 13:35 - obecné oznamy 

Výsledky celoplošného skríningu COVID 19 - 7. kolo - 6.3.2021 - v rámci operácie "Zachráňme spolu životy" v obci Naháč

Obecný úrad zverejňuje výsledky celoplošného skríningu COVID 19 v rámci operácie „Zachráňme spolu životy“ v obci Naháč: - Počet otestovaných: 280 - Počet negatívnych: 280 - Počet pozitívnych: 0 - Miera pozitivity: 0% Ďakujem všetkým testovaným za účasť a organizačnému tímu za prípravu a realizáciu testovania. Osobitne tentokrát ďakujem všetkým za pozitívne hodnotenie priebehu testovania v našej obci či už osobne alebo formou mailu a SMS správ. PhDr. David Ivanovič, PhD., starosta

detail oznamu

07.03.2021 13:30 - obecné oznamy 

Informácia o aktuálnom stave ščítania občanov obce Naháč

Obecný úrad Naháč oznamuje občanom, že ku dňu 5.3.2021 je sčítaných 57% občanov obce Naháč. Sčítanie pokračuje do 31.3.2021. Od 1.4.2021 bude pokračovať asistované sčítanie pomocou stacionárneho alebo mobilného asistenta.

detail oznamu

02.03.2021 09:50 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: sobota - 06.03.2021 07:30

Celoplošný skríning "ZACHRÁŇME SPOLU ŽIVOTY" - siedme kolo - 6.3.2021

Obecný úrad Naháč oznamuje občanom, že siedme kolo celoplošného skríningu „ZACHRÁŇME SPOLU ŽIVOTY“ sa uskutoční v sobotu 6.3.2021 v čase od 7:30 do 14:00 hod. v Kultúrnom dome v Naháči. Obedná prestávka bude v čase 11:30–12:30 hod. Žiadame všetkých občanov, aby sa testovania zúčastnili v čo najväčšom počte.

detail oznamu

28.02.2021 12:50 - obecné oznamy 

Výsledky celoplošného skríningu COVID 19 - 6. kolo - 27.2.2021 - v rámci operácie "Zachráňme spolu životy" v obci Naháč

Obecný úrad zverejňuje výsledky celoplošného skríningu COVID 19 v rámci operácie „Zachráňme spolu životy“ v obci Naháč: - Počet otestovaných: 272 - Počet negatívnych: 272 - Počet pozitívnych: 0 - Miera pozitivity: 0% Ďakujem všetkým testovaným za účasť a organizačnému tímu za prípravu a realizáciu testovania. PhDr. David Ivanovič, PhD., starosta

detail oznamu

23.02.2021 09:20 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: sobota - 27.02.2021 07:30

Celoplošný skríning "ZACHRÁŇME SPOLU ŽIVOTY" - šieste kolo - 27.2.2021

Obecný úrad Naháč oznamuje občanom, že šieste kolo celoplošného skríningu „ZACHRÁŇME SPOLU ŽIVOTY“ sa uskutoční v sobotu 27.2.2021 v čase od 7:30 do 14:00 hod. v Kultúrnom dome v Naháči. Obedná prestávka bude v čase 11:30–12:30 hod. Žiadame všetkých občanov, aby sa testovania zúčastnili v čo najväčšom počte.

detail oznamu

21.02.2021 14:10 - obecné oznamy 

Výsledky celoplošného skríningu COVID 19 - 5. kolo - 20.2.2021 - v rámci operácie "Zachráňme spolu životy" v obci Naháč

Obecný úrad zverejňuje výsledky celoplošného skríningu COVID 19 v rámci operácie „Zachráňme spolu životy“ v obci Naháč: Počet otestovaných: 245 Počet negatívnych: 245 Počet pozitívnych: 0 Miera pozitivity: 0% Ďakujem všetkým testovaným za účasť a organizačnému tímu za prípravu a realizáciu testovania. PhDr. David Ivanovič, PhD., starosta

detail oznamu

21.02.2021 13:50 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: štvrtok - 25.02.2021 18:30

Pozvánka na 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

19.02.2021 10:40 - obecné oznamy 

Sčítanie obyvateľov od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021

Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje, že aj napriek mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky sa elektronické samosčítanie obyvateľov realizuje od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Na účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Elektronické samosčítanie v období pandémie je najbezpečnejšie. Z toho dôvodu sa kladie dôraz na sčítanie obyvateľov, ktorí sa nemôžu elektronicky sčítať sami, aby využili možnosť sčítať sa s pomocou inej osoby, najmä blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej bytovej domácnosti, pomocou počítača, tabletu, notebooku alebo mobilného zariadenia vyplnením formulára na www.scitanie.sk. Obyvatelia, ktorí sa nemôžu sčítať elektronicky sami, ani s pomocou blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej domácnosti (napr. seniori, imobilní, zdravotné postihnutí, digitálne vylúčení a pod.) môžu využiť asistované sčítanie, ktoré sa bude realizovať od 1. 4. 2021 do 31. 10. 2021.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11