1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

detail oznamu

28.03.2024 11:00 - obecné oznamy 

Voľby prezidenta SR 2024: II. kolo - 6.4.2024

V sobotu 6. apríla 2024 sa budú konať Voľby prezidenta Slovenskej republiky – II. kolo. Volebná miestnosť bude otvorená od 7.00 do 22. hodiny. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič vyberie len jedného kandidáta na hlasovacom lístku a po tomto vloží hlasovací lístok do obálky a následne do urny. Občania, ktorí pre zlý zdravotný stav nemôžu prísť do volebnej miestnosti sa môžu prihlásiť na hlasovanie do prenosnej volebnej schránky a to do soboty 6. apríla do 12.00 hod. na telefónom čísle 033/5575 142. Volebná komisia navštívi voličov okolo 16:00 hod.

detail oznamu

28.03.2024 10:55 - podujatia 

Dátum uskutočnenia: sobota - 30.03.2024 15:00

Futbalový zápas - 30.3.2024

Oznamujeme občanom, že Športový klub Naháč odohrá dňa 30.3.2024 o 15:00 hod. na futbalovom štadióne v Naháči majstrovský futbalový zápas so športovým klubom Družstevník Buková. Príďte povzbudiť našich futbalistov!

detail oznamu

26.03.2024 13:16 - obecné oznamy 

Oznámenie o úprave hodín pre verejnosť

Pošta Dolná Krupá bude dňa 28.03.2024 z prevádzkových dôvodov prevádzkovať služby verejnosti nasledovne: Štvrtok: 08:00 – 11:00.

detail oznamu

26.03.2024 11:55 - obecné oznamy 

Jarné obdobie - prevencia požiarov

Z dôvodu zvýšeného výskytu požiarov v prírodnom prostredí v jarnom období, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave apeluje na občanov, aby pri upratovaní svojich záhrad a okolia, ako aj pri pohybe v prírodnom prostredí sa vyhýbali nasledovným činnostiam: vypaľovali porasty bylín, kríkov a stromov zakladali oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu fajčili alebo používali otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v prírode opekajte len na miestach, ktoré sú na to určené – ohniská V prípade ohrozenia života, zdravia alebo majetku volajte tiesňovú linku 112 alebo 150.

detail oznamu

25.03.2024 16:35 - obecné oznamy 

Zmena termínu vývozu komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že počas Veľkonočných sviatkov bude v našej obci presunutý zvoz zmesového komunálneho odpadu z 1.4.2024 (pondelok) na 30.3.2024 (sobota).

detail oznamu

25.03.2024 10:35 - obecné oznamy 

Pozvánka na veľkonočnú zábavu v Trstíne

detail oznamu

25.03.2024 10:05 - úradná tabuľa 

Voľby prezidenta SR 2024: Zverejnenie zápisnice 23.3.2024

detail oznamu

21.03.2024 13:45 - obecné oznamy 

2% pre Športový klub Naháč

detail oznamu

20.03.2024 15:35 - obecné oznamy 

Oznámenie o úprave hodín pre verejnosť

Pošta Dolná Krupá bude v dňoch Štvrtok 21.03.2024 z prevádzkových dôvodov :Zatvorené, Piatok 22.03.2024 z prevádzkových dôvodov prevádzkovať služby verejnosti nasledovne: Pondelok: 08:00 – 10:30 hod.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11