1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

detail oznamu

09.06.2023 10:55 - úradná tabuľa 

Pozvánka na 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

04.06.2023 18:50 - úradná tabuľa 

Pozvánka na 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

23.05.2023 14:20 - úradná tabuľa 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023

detail oznamu

23.05.2023 12:30 - úradná tabuľa 

Záverečný účet obce Naháč za rok 2022 - návrh

detail oznamu

04.05.2023 10:05 - úradná tabuľa 

Oznámenie o uložení zásielky

detail oznamu

24.04.2023 15:10 - úradná tabuľa 

Pozvánka na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

31.03.2023 12:00 - úradná tabuľa 

Pozvánka na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

29.03.2023 09:45 - úradná tabuľa 

Verejná vyhláška - výzva /oznámenie o vstupe

detail oznamu

23.02.2023 13:30 - úradná tabuľa 

Informácia o úrovni triedenia odpadu v obci Naháč za rok 2022

Obec Naháč v súlade s § 4, ods. 1 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že úroveň triedenia odpadov v obci Naháč za rok 2022 je 37,86%. Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (200301) a objemného odpadu (200307) na skládku je 22€/t.

detail oznamu

16.02.2023 11:30 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: utorok - 21.02.2023 18:30

Pozvánka na 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11