6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

detail oznamu

11.01.2022 10:40 - úradná tabuľa 

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do poradovníka žiadateľov o obecné nájomné byty

Obec Naháč zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do poradovníka žiadateľov o obecné nájomné byty. Žiadosť je potrebné doručiť do 26.1.2022 v súlade s § 4 VZN č. 2/2020.

detail oznamu

28.12.2021 09:00 - úradná tabuľa 

MUDr. Čermáková v Dechticiach - dovolenka

Oznamujeme občanom, že MUDr. Čermáková v Dechticiach má v dňoch 30. až 31.12 dovolenku. Zastupuje MUDr. Gajdošíková v Chtelnici.

detail oznamu

07.12.2021 13:30 - úradná tabuľa 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

detail oznamu

06.12.2021 12:25 - úradná tabuľa 

Schválený rozpočet obce Naháč na roky 2022, 2023, 2024

detail oznamu

26.11.2021 13:32 - úradná tabuľa 

Pozvánka na 23. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

18.11.2021 10:37 - úradná tabuľa 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16