4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

detail oznamu

23.06.2022 13:05 - úradná tabuľa 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

detail oznamu

13.06.2022 13:44 - úradná tabuľa 

Dovolenka - Kancelária OcÚ Naháč

Obecný úrad oznamuje občanom že, kancelária OcÚ Naháč bude od 15.06.2022 do 23.06.2022 zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky.

detail oznamu

10.06.2022 11:06 - úradná tabuľa 

Pozvánka na 27. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

30.05.2022 14:20 - úradná tabuľa 

Návrh Záverečného účtu obce Naháč za rok 2021

detail oznamu

30.05.2022 14:00 - úradná tabuľa 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022

detail oznamu

21.04.2022 14:10 - úradná tabuľa 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

detail oznamu

08.04.2022 11:25 - úradná tabuľa 

Pozvánka na 26. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

31.03.2022 13:20 - úradná tabuľa 

Výzva na predkladanie cenových ponúk 02_2022

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14