2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

detail oznamu

16.11.2022 14:00 - úradná tabuľa 

Referendum 2023 - Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to v listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom) najneskôr 2.12.2022. Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. E-mailová adresa na doručovanie žiadostí: obec.nahac84@gmail.com Korešpondenčná adresa na doručovanie žiadostí : Obec Naháč , Naháč 84, 91965 Naháč

detail oznamu

16.11.2022 10:00 - úradná tabuľa 

Zverejnenie

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

detail oznamu

15.11.2022 10:05 - úradná tabuľa 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023

detail oznamu

15.11.2022 10:00 - úradná tabuľa 

Návrh rozpočtu obce Naháč na roky 2023,2024,2025

detail oznamu

11.11.2022 13:30 - úradná tabuľa 

Oznámenie o utvorení volebných okrskov

detail oznamu

09.11.2022 16:10 - úradná tabuľa 

Rozhodnutie prezidentky SR o vyhlásení referenda

detail oznamu

07.09.2022 08:50 - úradná tabuľa 

Dátum uskutočnenia: utorok - 13.09.2022 18:30

Pozvánka na 28. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

25.08.2022 15:00 - úradná tabuľa 

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12