3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

detail oznamu

03.08.2022 14:05 - úradná tabuľa 

Dovolenka - MUDr. Čermáková v Dechticiach

Oznamujeme občanom, že MUDr. Čermáková v Dechticiach od 08.08.2022 do 16.08.2022 neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky. Od 08.08.2022 do 12.08.2022 zastupuje MUDr. Gajdošová v Chtelnici a od 15.08.2022 do 16.08.2022 MUDr. Lančarič v Dolnej Krupej.

detail oznamu

02.08.2022 10:47 - úradná tabuľa 

Dovolenka - Kancelária OcÚ Naháč

Obecný úrad oznamuje občanom že, kancelária Ocú Naháč bude od 08.08.2022 do 12.08.2022 zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky. V prípade potreby kontaktujte starostu obce na telefónnom čísle 0918 748 330.

detail oznamu

19.07.2022 10:06 - úradná tabuľa 

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej - okrskovej volebnej komisie

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej – okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022: obec.nahac84@gmail.com

detail oznamu

29.06.2022 14:00 - úradná tabuľa 

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022

detail oznamu

28.06.2022 11:30 - úradná tabuľa 

Výzva na predkladanie cenových ponúk 03_2022

detail oznamu

24.06.2022 10:38 - úradná tabuľa 

Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb

Obec Naháč v súlade s § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb: 396 obyvateľov

detail oznamu

23.06.2022 13:05 - úradná tabuľa 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13