Letné fotografie

Oznamy - všetky

1 2 3 4 5 6

detail oznamu

03.12.2021 11:22 - obecné oznamy 

Rozvoz naturálií

Poľnohospodárske družstvo Horné Dubové – Naháč, oznamuje svojím členom a dôchodcom, že bude rozvážať naturálie za rok 2021 dňa 6.12.2021 to je v pondelok od 8,00 hod do 15,00 hod Naturálie sa platia na mieste. Nárok naturálií na rok 2021 je pre členov dôchodcov 3 q cena je 24 € a pre člena pracujúceho je 6 q a cena je 48 €.

detail oznamu

01.12.2021 15:20 - obecné oznamy 

Vyučovanie v ZŠ Trstín od 1.12.2021

Vážení rodičia, milí žiaci od 1.12.2021 DO ODVOLANIA rozhodnutím RÚVZ Trnava prechádzajú ročníky 5. – 9. na dištančný spôsob výučby s platným online rozvrhom. Žiaci sa budú vyučovať cez zoom, MUSIA na hodiny prihlasovať IBA cez svoje osobné edupage konto, aby sme vedeli skontrolovať aj dochádzku na online vyučovaní. Toto vyučovanie je povinné, nezúčastnia sa ho len tí žiaci, ktorí budú chorí alebo ospravedlnení od triednej učiteľky. Ospravedlňuje iba rodič, nie žiak. Rozvrh bude zverejnený a vyučované budú iba hlavné predmety okrem predmetov – Čitateľská gramtonosť, Environmentálna výchova, Etická výchova, Finančná gramotnosť, Hudobná výchova, Informatika, Náboženská výchova, Technika, Telesná a športová výchova, Výtvarná výchova. Žiaci sú automaticky odhlásení zo stravy. O prípadných zmenách vás budeme včas informovať. V prípade otázok sa obráťte na triedneho učiteľa alebo mailom na zssmstrstin@gmail.com alebo cez Edupage správy.

detail oznamu

30.11.2021 15:28 - obecné oznamy 

Vyhláška RÚVZ Trnava - zatvorenie škôl

detail oznamu

29.11.2021 14:30 - obecné oznamy 

Bezpečne pri adventnom venci

detail oznamu

29.11.2021 11:36 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: piatok - 03.12.2021 08:00

Mobilný zber nebezpečného odpadu

Oznamujeme občanom, že v piatok 03.12.2021 od 8:00 sa uskutoční mobilný zber nebezpečného odpadu. Odpad vyložte pred svoj dom. Do nebezpečného odpadu patrí: obaly od nebezpečných látok bez akýchkoľvek tekutých zvyškov (spreje, farby,…) obaly z nejedlých olejov a tukov (musia obsahovať štítok s popisom) farby, tlačiarenské farby, lepidlá, živice Pracovníci zabezpečujúci zber neprevezmú: iní, ako vyššie popísaní nebezpečný odpad, odpad v kašovitom a tekutom stave, ktorí nie je v riadne uzatvorenom obale so štítkom s popisom identifikujúcim obsah

detail oznamu

29.11.2021 10:16 - obecné oznamy 

Balíčky pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a blížiacich sa vianočných sviatkov

Obecný úrad oznamuje, že v dňoch 29.11. a 30.11. (t.j. pondelok a utorok) budú zamestnanci obce doručovať seniorom nad 65 rokov balíčky pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a blížiacich sa vianočných sviatkov.

detail oznamu

26.11.2021 13:32 - úradná tabuľa 

Pozvánka na 23. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

24.11.2021 19:50 - obecné oznamy 

Vyhlásenie núdzového stavu od 25.11.2021

1 2 3 4 5 6