1 2 3 4 5 6

detail oznamu

16.06.2024 18:35 - obecné oznamy 

Smútočný oznam

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým občanom, že dňa 15. júna 2024 nás vo veku 64 rokov opustila Mária Krajačová. Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 18. júna 2024 (utorok): o 15:00 hod. pohrebná sv. omša v kostole a o 15:30 hod. pohrebné obrady na cintoríne v Naháči. Lúčime sa so zosnulou v mene Obecného úradu a všetkých občanov Naháča. Nech odpočíva v pokoji!

detail oznamu

13.06.2024 09:22 - obecné oznamy 

Skúška sirén - 14.06.2024 o 12:00 hod.

Oznamujeme občanom, že v piatok 14.06.2024 o 12:00 hod. bude vykonaná hlasitá skúška sirén. Skúška bude vykonaná diaľkovým ovládaním.

detail oznamu

09.06.2024 14:28 - úradná tabuľa 

Voľby do Európskeho parlamentu: Zverejnenie zápisnice

detail oznamu

09.06.2024 14:25 - úradná tabuľa 

Pozvánka na 12. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

06.06.2024 16:40 - podujatia 

Dátum uskutočnenia: nedeľa - 16.06.2024 10:30

Pozvánka na podujatie "Svätohubertská omša na Katarínke"

Poľovnícka spoločnosť Brdo Naháč pozýva na Svätohubertskú omšu, ktorá sa uskutoční 16. júna 2024 o 10:30 hod. na Katarínke. Pre účastníkov bude pripravený chutný guláš a občerstvenie.

detail oznamu

05.06.2024 08:50 - obecné oznamy 

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

V sobotu 8. júna 2024 sa budú konať Voľby do Európskeho parlamentu. Volebná miestnosť bude otvorená od 7.00 do 22. hodiny. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky. Občania, ktorí pre zlý zdravotný stav nemôžu prísť do volebnej miestnosti sa môžu prihlásiť na hlasovanie do prenosnej volebnej schránky a to do soboty 8. júna do 12.00 hod. na telefónom čísle 033/5575 142. Volebná komisia navštívi voličov okolo 16:00 hod.

detail oznamu

04.06.2024 07:23 - obecné oznamy 

Oznámenie o úprave hodín pre verejnosť

Pošta Dolná Krupá bude dňa 06.06.2024 z prevádzkových dôvodov prevádzkovať služby verejnosti nasledovne: Štvrtok: 08:00– 11:00 hod.

detail oznamu

30.05.2024 21:55 - podujatia 

Dátum uskutočnenia: piatok - 07.06.2024 19:00

Noc kostolov na Katarínke - 7.6.2024 o 19:00

detail oznamu

30.05.2024 15:00 - obecné oznamy 

Cyklistické preteky - dopravné obmedzenia

Oznamujeme občanom, že v piatok 31. mája od 14. hodiny sa začnú cyklistické preteky – etapa so štartom a cieľom v Kátlovciach, určená juniorom a mužom. Na cyklistov čaká 30 – kilometrový okruh Kátlovce – Dechtice – Naháč – Horné a Dolné Dubové – križovatka Špačince – Jaslovské Bohunice – Paderovce – Kátlovce. Pelotón mužov ho absolvuje štyrikrát. Počas podujatia bude v piatok a sobotu doprava zjednosmernená v smere konania pretekov a na križovatkách riadená usporiadateľmi a políciou. Vodičom odporúčame, aby sa v čase preteku tomuto úseku úplne vyhli. Ak vám to situácia neumožňuje, žiadame vás o trpezlivosť, zvýšte opatrnosť a rešpektujte pokyny policajných hliadok.

1 2 3 4 5 6