Jarné fotografie

Oznamy - všetky

1 2 3 4 5 6 7

detail oznamu

14.09.2023 14:50 - obecné oznamy 

Prezentácia Plánu obnovy pre občanov obce

Oznamujeme občanom, že dňa 18.9.2023 o 18:00 hod. príde do našej obce spoločnosť Green Energy Company, ktorá bude prezentovať pre občanov možnosti ako využiť prostriedky z Plánu obnovy na rekonštrukciu vlastných domov. Stretnutie sa uskutoční v Kultúrnom dome.

detail oznamu

13.09.2023 09:40 - obecné oznamy 

Oznámenie o úprave hodín pre verejnosť

Pošta Dolná Krupá bude v dňa 14.09.2023 z prevádzkových dôvodov prevádzkovať služby verejnosti nasledovne: Štvrtok: 08:00 – 10:00.

detail oznamu

11.09.2023 16:30 - obecné oznamy 

Pozvánka na burzu starožitností v Kátlovciach

detail oznamu

11.09.2023 10:12 - obecné oznamy 

Doručovanie výmerov za pitnú vodu 01-06/2023

Oznamujeme občanom, že v najbližších dňoch sa budú v obci doručovať výmery pitnej vody za obdobie január – jún 2023. Výmer je potrebné zaplatiť do 30 dní odo dňa doručenia.

detail oznamu

07.09.2023 09:30 - obecné oznamy 

MUDr. Čermáková v Dechticiach - dovolenka

Oznamujeme občanom, že MUDr. Čermáková v Dechticiach má v dňoch 8.9. až 19.9.2023 dovolenku. Zastupuje 8.9. – MUDr. Lančarič v Dolnej Krupej a od 11.9. do 19.9. MUDr. Košťálová v Šúrovciach.

detail oznamu

02.09.2023 10:30 - úradná tabuľa 

Pozvánka na 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva

detail oznamu

31.08.2023 13:15 - obecné oznamy 

Otvorenie školského roka v ZŠ Trstín

detail oznamu

31.08.2023 10:20 - obecné oznamy 

Úprava hodín pre verejnosť - Pošta Dolná Krupá

detail oznamu

28.08.2023 11:05 - obecné oznamy 

XVIII. ročník TURISTICKÉHO ZRAZU SENIOROV

detail oznamu

28.08.2023 11:00 - obecné oznamy 

Pripomienkovanie cestovných poriadkov

Trnavský samosprávny kraj (ďalej len TTSK) v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov je objednávateľom dopravných služieb vo verejnom záujme, za ktoré poskytuje dopravcom finančný príspevok na náhradu straty, ktorá vznikla poskytovaním zľavneného cestovného a zabezpečovaním dopravnej obslužnosti územného obvodu TTSK. Každoročne upravujeme cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy na základe zmien grafikonu železničnej dopravy a pripomienok cestujúcej verejnosti. V súčasnosti je spracovaný Ministerstvom dopravy a výstavby SR v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s. a Železnicami Slovenskej republiky ako manažérom železničnej infraštruktúry návrh grafikonu vlakovej dopravy na obdobie 2023/2024 (ďalej „GVD“), ktorý je zverejnený na webovej stránke TTSK a obsahuje cestovné poriadky vlakov na tratiach vedúcich cez územie TTSK https://osam.trnava-vuc.sk/…radnaTabula/#… ako aj na stránkach ZSSK https://www.zssk.sk/…023-2024.pdf V nadväznosti na vyššie uvedené si Vás, zástupcov obecných úradov, miest a škôl , ako aj cestujúcu verejnosť dovolíme požiadať o pripomienkovanie cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy vo väzbe na potreby cestujúcej verejnosti, na zmeny grafikonu vlakovej dopravy, o upozornenie na možné nedostatky v nadväznostiach jednotlivých druhov dopravy pri prestupoch medzi nimi. Každodenní cestujúci občania, ktorých sa možnosti dopravy týkajú, nám pomôžu účinne poukázať na časové nezrovnalosti, chýbajúce spojenia, krátke prestupy…, čím spoločne môžeme dosiahnuť lepšiu optimalizáciu cestovných poriadkov a zapracovanie požadovaných zmien pri využívaní verejnej osobnej dopravy. V termíne od 02.09.2023 do 25.09.2023 je možné zasielať požiadavky a pripomienky obecných úradov, občanov a škôl na úpravu v súčasnosti platných cestovných poriadkov na území TTSK, do ktorých sa dopravca bude maximálne snažiť zapracovať nadväznosť na vlaky, zohľadniť časové posuny vlakov a zosúladiť prestupy v jednotlivých prestupových uzloch.

1 2 3 4 5 6 7