64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

detail oznamu

11.03.2020 11:07 - obecné oznamy 

Zrušenie Výročnej členskej schôdze členov PD Horné Dubové - Naháč

Na základe rozhodnutia a následných opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID – 19 predstavenstvo PD Horné Dubové – Naháč oznamuje svojim členom, že Výročná členská schôdza zvolaná na deň 19.03.2020 sa z tohto dôvodu neuskutoční. O termíne náhradnej Výročnej členskej schôdze bude predstavenstvo svojich členov včas informovať.

detail oznamu

10.03.2020 14:48 - obecné oznamy 

Pohrebné obrady p. Ľudmily Chrvalovej

Oznamujeme občanom, že vzhľadom na rozhodnutie hl. hygienika SR sa zajtrajšia pohrebná omša o 15:00 hod. v kostole neuskutoční. Pohrebné obrady začnú o 15:00 hod. na cintoríne v Naháči. Zároveň oznamujeme občanom, že od dnešného dňa je kostol v Naháči pre verejnosť zatvorený.

detail oznamu

10.03.2020 12:56 - obecné oznamy 

Zákaz športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu

Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky od 10. marca oficiálne zakázal organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu. Zároveň nariadil povinnú 14-dňovú karanténu pre všetkých občanov, ktorí sa vrátia z postihnutých krajín a to z Talianska, Číny, Južnej Kórei a Iránu. Dobrovoľnú karanténu by aj naďalej mali zvážiť všetci, ktorí majú klinické príznaky. Za nerešpektovanie nariadenia môže byt občanovi uložená pokuta do výšky 1650 eur.

detail oznamu

09.03.2020 15:22 - obecné oznamy 

Riaditeľské voľno ZŠ Trstín: 11.3.-13.3.2020

Riaditeľka ZŠ s MŠ Trstín udeľuje všetkým žiakom riaditeľské voľno od 11.3. do 13.3. na základe odporúčania krízového štábu TTSK.

detail oznamu

08.03.2020 13:24 - obecné oznamy 

Blahoželanie k MDŽ

Pri príležitosti dnešného sviatku MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŽIEN si dovoľujem v mene svojom i v mene poslancov obecného zastupiteľstva zaželať všetkým ženám pevné zdravie, lásku a šťastné chvíle v kruhu rodiny. PhDr. David Ivanovič, PhD. starosta obce

detail oznamu

06.03.2020 08:10 - obecné oznamy 

Zverejnenie informácie pre verejnosť v súlade s § 15 zákona č .42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva. Koronavirus - odporúčania

Zverejnenie informácie pre verejnosť v súlade s § 15 zákona č .42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva. Koronavirus – odporúčania Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19 Čo je COVID-19 Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 bol identifikovaný v Číne na konci roka 2019, predstavuje nový kmeň vírusu, ktorý u ľudí nebol doposiaľ známy. Ochorenie patrí medzi kvapôčkovú infekciu. Odhadovaný inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Príznaky ochorenia ▪ horúčka ▪ bolesť svalov ▪ kašeľ ▪ bolesť hlavy ▪ sťažené dýchanie ▪ únava Ak ste sa vrátili zo zasiahnutých oblastí ▪ kontrolujte svoj zdravotný stav počas inkubačného času – 14 dní po návrate ▪ dbajte na dôkladnú hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v domácnosti, kašlite a kýchajte do papierových vreckoviek, ktoré potom zahodíte do koša. Ak sa dá, obmedzte návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí ▪ ak sa u vás počas 14 dní objavia príznaky ako kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, telefonicky kontaktuje svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti ▪ v prípade, že lekár vysloví podozrenie z nákazy, pošle vás na infektologické pracovisko, ktoré určí ďalší postup liečby ▪ ak ste bez príznakov, a napriek tomu máte podozrenie na nákazu novým koronavírusom, môžete z vlastného rozhodnutia podstúpiť domácu izoláciu po dobu 14 dní Call centrum Otázky súvisiace s ochorením COVID-19 vám zodpovieme na telefonických linkách s nepretržitou prevádzkou (24/7): ▪ Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 0917 222 682 ▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 0918 659 580 ▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave 0917 426 075 ▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 0948 495 915 ▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 0905 903 053 ▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 0911 763 203 ▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 0918 389 841 ▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove 0911 908 823 ▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 0905 342 812 email: novykoronavirus@uvzsr.sk

detail oznamu

04.03.2020 16:00 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: štvrtok - 05.03.2020 07:00

Oznam - Ocú Naháč

Dňa 5.3.2020 bude Ocú Naháč zatvorený, z dôvodu účasti na školení.

detail oznamu

01.03.2020 12:24 - obecné oznamy 

Výsledky volieb do NRSR v obci Naháč

Počet voličov zapísaných v zozname: 364 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 261 Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 257 Počet platných odovzdaných hlasov: 255 Volebná účasť: 72% Hlasy pre jednotlivé politické subjekty: Dobrá voľba: ​ 8 Sloboda a Solidarita: 16 Sme rodina: 15 Za ľudí: ​ 6 Slovenská národná strana: ​ 7 Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Nova, KÚ, Zmena zdola: 70 Koalícia Progresívne Slovensko a Spolu – občianska demokracia: 16 Kresťanskodemokratické hnutie: 16 Slovenská liga: ​ 1 Vlasť: ​ 7 Smer – sociálna demokracia: 72 Práca slovenského národa: ​ 1 Kotlebovci – ľudová strana Naše Slovensko: 18 Socialisti.sk: ​ 2

detail oznamu

27.02.2020 12:58 - obecné oznamy 

Mapa prímestských autobusových liniek TTSK

detail oznamu

27.02.2020 10:15 - obecné oznamy 

OZNÁMENIE – voľba do prenosnej volebnej schránky

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže do 28.02.2020 (vrátane) požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby Obec Naháč a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu, o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky mimo volebnej miestnosti. O vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky možno požiadať na Obecnom úrade Naháč. Kontakt: Iveta Tomaškovičová, tel. č.: 033/55 75 142

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74