61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

detail oznamu

17.06.2020 10:05 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: piatok - 19.06.2020 07:00

Dovolenka - MUDr. Bílik

Oznamujeme občanom, že ambulancia detského lekára MUDr. Bílika v Dolnej Krupej bude v dňa 19.6.2020 zatvorená pre dovolenku. Zastupuje MUDr. Poláková v Špačinciach.

detail oznamu

15.06.2020 12:30 - obecné oznamy 

Nástup do školy od pondelka 22.06 2020

Milí rodičia, na základe rozhodnutia ministra školstva je možné od 22.06.2020 otvoriť školy aj pre žiakov 6.-9..ročníka. ROZHODNUTIE NASTÚPIŤ DO ŠKOLY JE DOBROVOĽNÉ A V PLNEJ ZODPOVEDNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV. Preto žiadame rodičov žiakov v ZŠ s MŠ Trstín, ktorí majú záujem o stravovanie, aby najneskôr do 16.06.2020 do 09:00 hod. prihlásili na stravovanie svoje deti formou sms na tel. číslo 0903 589 201, alebo na email: zssmstrstin@gmail.com Mgr. Zuzana Vitteková riaditeľka školy

detail oznamu

12.06.2020 13:15 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: nedeľa - 14.06.2020 00:00

Ukončenie núdzového stavu

Na základe uznesenia Vlády SR číslo 12317/2020 zo dňa 10. júna 2020 núdzový stav vyhlásený na území Slovenskej republiky končí od dňa 14.6.2020 , 00:00 hod.

detail oznamu

10.06.2020 08:30 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: štvrtok - 11.06.2020 08:30

Oznam - zatvorená kancelária Ocú

Dňa 11. 6. 2020 bude kancelária Ocú Naháč, zatvorená v čase od 8:30 hod. do 11:00 hod., z dôvodu účasti na on-line školení.

detail oznamu

08.06.2020 11:10 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: utorok - 09.06.2020 07:00

Oznam - Platba miestnych daní a poplatkov

Od utorka 9.6.2020 bude zamestnankyňa OcÚ distribuovať rozhodnutia k výmeru dane z nehnuteľnosti, poplatky za KDS, Komunálny odpad za rok 2020 a výmery za vodné za II. polrok 2019. Rozhodnutia doručené do domácností sa budú odovzdávať oproti podpisu. Žiadame občanov aby pri preberaní písomností mali nasadené rúško a pripravené vlastné pero k podpisu. Úhrada daní je možná osobne v pokladni OcÚ od stredy 10.6.2020 alebo už aj elektronicky cez INTERNETBANKING okamžite po doručení rozhodnutia bez návštevy kancelárie OcÚ. Pri platbe cez internetbanking prosím dajte pozor na : • Správne číslo účtu v tvare IBAN • Variabilný symbol uvádzajte z rozhodnutia, ktoré obdržíte • Konštantný symbol uvádzajte v tvare 0558 • Platbu cez internetbanking uhrádzajte prevodom V prípade akýchkoľvek otázok k vydanému výmeru kontaktujte OcÚ v úradných hodinách na čísle telefónu uvedeného na rozhodnutí. 033 55 75 142

detail oznamu

21.05.2020 08:52 - obecné oznamy 

Zisťovanie záujmu - nástup do školy od pondelka 1. júna 2020

Milí rodičia, na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 18. mája 2020 je možné otvoriť školy a škôlky od 1. júna 2020. Zriaďovatelia v spolupráci s riaditeľmi môžu rozhodnúť, či školy a škôlky otvoria a v akom režime bude vyučovanie prebiehať. Rozhodujúce sú miestne podmienky (vývoj šírenia nákazy COVID19), ale aj personálne, materiálne a priestorové možnosti školy. ROZHODNUTIE NASTÚPIŤ DO ŠKOLY OD 1. JÚNA 2020 JE DOBROVOĽNÉ A V PLNEJ ZODPOVEDNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV. Preto žiadame rodičov žiakov v ZŠ, aby obratom vyplnili google formulár na prihlasovanie žiaka do školy, školského klubu detí a na školské stravovanie. Dotazníka je potrebné vyplniť aj vtedy, ak žiak do školy nenastúpi. Dotazník bude zaslaný na email rodiča, ale bude vo forme odkazu prístupný aj na webe školy a žiaci ho nájdu vo svojom konte na bezkriedy.sk. Uvedený dotazník bude zverejnený od štvrtka 21. mája 2020 do soboty 23. mája 2020. Po uplynutí termínu (sobota 23. mája 8,00 hod.) nebude možné formulár vyplniť a ani dodatočne žiaka na vyučovanie prihlásiť. Prípravy na návrat sa už začali. Zabezpečujeme nielen hygienické opatrenia, dôležitý je aj výchovnovzdelávací proces, preto je pre nás dôležité zistiť záujem rodičov o vyučovanie a stravovanie z organizačných dôvodov. Podrobnosti o organizácii vyučovania zverejníme koncom budúceho týždňa na webe školy a budú Vám zaslané na Vami uvedené emailové adresy. Ďakujeme za porozumenie a včasné vyplnenie formuláru. Mgr. Zuzana Vitteková riaditeľka školy

detail oznamu

19.05.2020 09:25 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: sobota - 23.05.2020 15:00

Vakcinácia psov proti besnote

Oznamujeme občanom, že dňa 23.5.2020 v čase od 15:00 do 15:30 hod. bude Dr. Bernát vakcinovať psov proti besnote pred budovou Poštového úradu. Cena: 5€/pes.

detail oznamu

18.05.2020 14:40 - obecné oznamy 

Informácia o webovej stránke trnavských notárov

Obecný úrad Naháč informuje obyvateľov obce o webovej stránke trnavských notárov / súdnych komisárov : www.porucitel.sk Na tejto stránke nájdu obyvatelia obce základné informácie o dedení, kontaktné údaje na notárov pôsobiacich v okrese Trnava a elektronickú službu: Žiadosť o urýchlenie dedičského konania. Vzhľadom k tomu, že ide o pilotný projekt, dovoľujeme si Vás informovať, že táto služba je lokálna, určená obciam okresu Trnava.

detail oznamu

13.05.2020 09:19 - obecné oznamy 

Zber veľkoobjemového odpadu

Oznamujeme občanom, že v dňoch 13.5 (streda) až 15.5.2020 (piatok) sa v našej obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu. Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené pri Pošte a Materskej škole. Medzi objemný odpad patrí napr. starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, linoleá a pod. Do objemného odpadu nepatrí bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc, papier, sklo a pod. Pokiaľ sú vyčlenené veľkoobjemové zberové kontajnery na veľkoobjemový odpad, v žiadnom prípade tam nemožno ukladať iné komodity, najmä nie vyhradené prúdy odpadov ako napr. elektroodpad, batérie, chladničky, žiarivky, atď. a druhotné suroviny ako napr. papier, sklo, kovy a pod.. Tieto komodity patria do iných zberných nádob, alebo sú pre nich vyčlenené iné dni a miesta zvozu!

detail oznamu

06.05.2020 13:28 - obecné oznamy 

ZŠ Trstín - elektronické prihlasovanie

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71