62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

detail oznamu

16.03.2020 14:53 - obecné oznamy 

Výzva na dodržiavanie hygienicko-bezpečnostných opatrení na území obce Naháč

Obecný úrad Naháč vyzýva všetkých občanov na dôsledné dodržiavanie hygienicko-bezpečnostných opatrení v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu a to najmä: dodržiavanie domácej karantény a obmedzenie pohybu na verejných priestranstvách (v prípade potreby zabezpečenia nákupu alebo dodania liekov najmä pre starších ľudí kontaktujte obecný úrad alebo starostu) do prevádzky miestnych Potravín je potrebné vstupovať len po jednom, osoby v prevádzke aj pred prevádzkou musia mať prekrytý nos a ústa rúškom alebo šatkou podobné opatrenia je potrebné dodržiavať aj pri stredajšom predaji mäsa a mäsových výrobkov – je zakázané zhromažďovanie zákazníkov pred poštou – je potrebné dodržiavať dvojmetrové rozostupy, k pojazdnej predajni pristupovať jednotlivo, ústa a nos musia byť prekryté šatkou alebo rúškom. PhDr. David Ivanovič, PhD. starosta

detail oznamu

16.03.2020 07:50 - obecné oznamy 

ZŠ - Trstín - Oznámenie o samoštúdiu

Riaditeľka ZŠ s MŠ Trstín oznamuje, že vyučovanie v Základnej i materskej škole Trstín bude v čase od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 prerušené na základe usmernenia ministerky školstva zo dňa 12. marca 2020. Prosím rodičov, aby sledovali webovú stránku školy – zstrstin.edupage.org, kde nájdu zadané úlohy k samoštúdiu žiakov. Priečinok SAMOŠTÚDIUM 16.3. – 27.3.2020 je umiestnený priamo na hlavnej lište. Učitelia tam budú postupne pridávať úlohy v troch termínoch – 16.3., 19.3. a 25.3. Zadanie je možné si vytlačiť alebo len písať odpovede do zošita. Buďme disciplinovaní a v domácom prostredí.

detail oznamu

13.03.2020 14:07 - obecné oznamy 

ZŠ TRSTÍN - zatvorená 16.3.-27.3.2020

Riaditeľka ZŠ s MŠ Trstín oznamuje, že vyučovanie v Základnej i materskej škole Trstín bude v čase od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 prerušené na základe usmernenia ministerky školstva zo dňa 12. marca 2020. Prosím rodičov, aby sledovali webovú stránku školy – zstrstin.edupage.sk, kde nájdu usmernenie ministerky školstva o prerušení vyučovania a od pondelka 16. marca 2020 tam budú zadané úlohy k samoštúdiu žiakov. Ďalej prosím rodičov, aby sa správali zodpovedne a nedovolili svojím deťom, aby sa schádzali na verejných miestach, v obchodných centrách.

detail oznamu

13.03.2020 08:00 - obecné oznamy 

Obecný úrad bude pre verejnosť od 13. marca uzavretý, občania môžu vybaviť svoje záležitosti telefonicky alebo e-mailom

Občania obce Naháč sa však nemusia obávať, že nevybavia svoje súrne záležitosti a zmeškajú prípadné termíny alebo platby. Zamestnanci obecného úradu naďalej pracujú v normálnom režime a služby občanom budú poskytovať prostredníctvom e-mailov aj telefonického kontaktu. Úhrady poplatkov môžu občania poukázať bezhotovostným prevodom na účet obce. Ak nie je konkrétne číslo účtu uvedené v rozhodnutí, výzve alebo inom dokumente obce, ktorý im bol alebo bude doručený, môžu použiť účet obce s uvedením svojho variabilného symbolu. Cieľom tohto opatrenia je znížiť riziko šírenia koronavírusu v priestoroch, kde sa zvyčajne zhromažďuje alebo vystrieda väčší počet návštevníkov. Obecný úrad zároveň vyzýva podnikateľov na území obce, aby pravidelne dezinfikovali svoje priestory. Všeobecná úverová banka, a. s. SK35 0200 0000 0000 1382 5212 Pri úhrade nezabudnite uviesť variabilný symbol platby!

detail oznamu

12.03.2020 09:41 - obecné oznamy 

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Vláda Slovenskej republiky podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vyhlásila 12. marca 2020 od 06:00 hod. mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky; z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky. Zavedenie hraničných kontrol (a zachovanie len veľkých hraničných priechodov). Zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk. Zastavenie medzinárodnej prepravy okrem zásobovania. Povinná karanténa pre ľudí prichádzajúcich z rizikových oblastí. Zatvorenie škôl a školských zariadení. Zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení. Obmedzená prevádzka obchodných centier (cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu). Zatvorené budú zábavné podniky, lyžiarske strediská i wellness centrá a aquaparky. Vnútroštátne vlaky budú premávať v prázdninovom režime. Do domácej karantény na 14 dní pôjdu všetci, ktorí sa vrátia zo zahraničia. Najbližší víkend budú zatvorené nákupné centrá, otvorené budú len potraviny, lekárne a drogérie. Podľa toho, v akej miere budú nákupné centrá navštevované počas týždňa, sa rozhodne, či ich bude treba zatvoriť aj počas pracovného týždňa. Od pondelka 16. marca 2020 sa na ďalších 14 dní zatvárajú všetky školy. Štát rokuje s cestovnými kanceláriami, aby zrušili všetky cesty do zahraničia.

detail oznamu

11.03.2020 11:07 - obecné oznamy 

Zrušenie Výročnej členskej schôdze členov PD Horné Dubové - Naháč

Na základe rozhodnutia a následných opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID – 19 predstavenstvo PD Horné Dubové – Naháč oznamuje svojim členom, že Výročná členská schôdza zvolaná na deň 19.03.2020 sa z tohto dôvodu neuskutoční. O termíne náhradnej Výročnej členskej schôdze bude predstavenstvo svojich členov včas informovať.

detail oznamu

10.03.2020 14:48 - obecné oznamy 

Pohrebné obrady p. Ľudmily Chrvalovej

Oznamujeme občanom, že vzhľadom na rozhodnutie hl. hygienika SR sa zajtrajšia pohrebná omša o 15:00 hod. v kostole neuskutoční. Pohrebné obrady začnú o 15:00 hod. na cintoríne v Naháči. Zároveň oznamujeme občanom, že od dnešného dňa je kostol v Naháči pre verejnosť zatvorený.

detail oznamu

10.03.2020 12:56 - obecné oznamy 

Zákaz športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu

Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky od 10. marca oficiálne zakázal organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu. Zároveň nariadil povinnú 14-dňovú karanténu pre všetkých občanov, ktorí sa vrátia z postihnutých krajín a to z Talianska, Číny, Južnej Kórei a Iránu. Dobrovoľnú karanténu by aj naďalej mali zvážiť všetci, ktorí majú klinické príznaky. Za nerešpektovanie nariadenia môže byt občanovi uložená pokuta do výšky 1650 eur.

detail oznamu

09.03.2020 15:22 - obecné oznamy 

Riaditeľské voľno ZŠ Trstín: 11.3.-13.3.2020

Riaditeľka ZŠ s MŠ Trstín udeľuje všetkým žiakom riaditeľské voľno od 11.3. do 13.3. na základe odporúčania krízového štábu TTSK.

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72