späť

Cestovné ZŠ Trstín

16.12.2015 14:52 - úradná tabuľa 

Oznamujeme rodičom detí, ktoré navštevujú ZŠ v Trstíne, že si môžu na Ocú v Naháči vyzdvihnúť peniaze za cestovné.