Zimné fotografie

Oznamy - detail

 späť

!!!!!!! CELOOBECNÁ AKCIA !!!!!!!

04.04.2014 19:04 - úradná tabuľa 

Dobrý deň vážený spoluobčania, prečítajte si oznam Obecného úradu! Obecný úrad vyhlasuje na deň 5.4. 2014 celoobecnú akciu za účelom čistého životného prostredia. Žiadame všetkých občanov, aby vyzberali z domácností a tiež z priestorov Nad Humnami a za Potokom:

  • všetky plasty, včetne veľkorozmerových
  • pet flaše
  • igelitky a fólie
  • hliníkové plechovky z nápojov.

Zároveň žiadame občanov, aby sa dňa 5.4.2014 v čase od 9 00 do 12 00 hod. zúčastnili zberu plastov nad vodným zdrojom Árenda.

Na zber plastov Vám budú pracovníkmi obce vydané igelitové vrecia. Vrecia po naplnení treba umiestniť do veľkoobjemových vriec, ktoré budú v sobotu umiestnené v obci.

Obecný Úrad verí, že sa všetci občania obce aktívne zapoja do akcie.

Dobrý deň vážený spoluobčania, prečítajte si oznam Obecného úradu! Obecný úrad vyhlasuje na deň 5.4. 2014 celoobecnú akciu za účelom čistého životného prostredia. Žiadame všetkých občanov, aby vyzberali z domácností a tiež z priestorov Nad Humnami a za Potokom:

  • všetky plasty, včetne veľkorozmerových
  • pet flaše
  • igelitky a fólie
  • hliníkové plechovky z nápojov.

Zároveň žiadame občanov, aby sa dňa 5.4.2014 v čase od 9 00 do 12 00 hod. zúčastnili zberu plastov nad vodným zdrojom Árenda.

Na zber plastov Vám budú pracovníkmi obce vydané igelitové vrecia. Vrecia po naplnení treba umiestniť do veľkoobjemových vriec, ktoré budú v sobotu umiestnené v obci.

Obecný Úrad verí, že sa všetci občania obce aktívne zapoja do akcie.