Zimné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Zber veľkoobjemového odpadu

25.04.2022 14:05 - obecné oznamy 

Oznamujeme občanom, že v dňoch 27.04.2022 (streda) až 29.05.2022 (piatok) sa v našej obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu.

Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené pri Kultúrnom dome a Pohostinstve.

Medzi objemný odpad patrí napr. starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, linoleá a pod.

Do objemného odpadu nepatrí bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc, papier, sklo a pod.

Oznamujeme občanom, že v dňoch 27.04.2022 (streda) až 29.05.2022 (piatok) sa v našej obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu.

Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené pri Kultúrnom dome a Pohostinstve.

Medzi objemný odpad patrí napr. starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, linoleá a pod.

Do objemného odpadu nepatrí bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc, papier, sklo a pod.