Letné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do poradovníka žiadateľov o obecné nájomné byty

21.03.2022 09:52 - obecné oznamy 

Obec Naháč zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do poradovníka žiadateľov o obecné nájomné byty.

Žiadosť je potrebné doručiť do 8.4.2022 v súlade s § 4 VZN č. 2/2020.

Obec Naháč zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do poradovníka žiadateľov o obecné nájomné byty.

Žiadosť je potrebné doručiť do 8.4.2022 v súlade s § 4 VZN č. 2/2020.