Zimné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Medzinárodný deň žien - blahoželanie

08.03.2023 16:20 - obecné oznamy 

Pri príležitosti dnešného sviatku MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŽIEN

si dovoľujem v mene svojom i v mene poslancov obecného zastupiteľstva

zaželať všetkým ženám pevné zdravie, lásku a šťastné chvíle v kruhu rodiny.

PhDr. David Ivanovič, PhD.

starosta obce

Pri príležitosti dnešného sviatku MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŽIEN

si dovoľujem v mene svojom i v mene poslancov obecného zastupiteľstva

zaželať všetkým ženám pevné zdravie, lásku a šťastné chvíle v kruhu rodiny.

PhDr. David Ivanovič, PhD.

starosta obce