Jarné fotografie

Oznamy - detail

 späť

P o z v á n k a na výročnú členskú schôdzu Š K Naháč

17.01.2018 09:05 - podujatia 

P o z v á n k a

Výbor Š K Naháč pozýva všetkých členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční
dňa 20.1.2018 o 18­.00 hod.
v zasadacej miestnosti športového areálu s nasledovným programom

 1. Zahájenie
 2. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
 3. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia ŠK za uplynulý rok
 4. Voľba výboru ŠK Naháč
 5. Diskusia
 6. Uznesenie
 7. Záver
V Naháči 16.1.2018
Výbor Š K Naháč
P o z v á n k a

Výbor Š K Naháč pozýva všetkých členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční
dňa 20.1.2018 o 18­.00 hod.
v zasadacej miestnosti športového areálu s nasledovným programom

 1. Zahájenie
 2. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
 3. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia ŠK za uplynulý rok
 4. Voľba výboru ŠK Naháč
 5. Diskusia
 6. Uznesenie
 7. Záver
V Naháči 16.1.2018
Výbor Š K Naháč