späť

Verejná vyhláška č.6/2011

16.06.2011 09:45 - úradná tabuľa 

Oznámenie o zverejnení Zásad pre umiestnenie nových pozemkov pre Projekt pozemkových úprav v k. ú. Hradište pod Vrátnom
Grafický prehľad k zásadám umiestnenia nových pozemkov je k nahliadnutiu na obecnom úrade

Na stiahnutie:

 1.09 MB verejna-vyhlaska