späť

Prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc.navštívil pamätný dom Juraja Fándlyho a jeho záhradu

10.05.2013 18:32 - obecné oznamy 

Dňa 5. mája 2013 navštívil našu obec – Pamätný dom Juraja Fándlyho a jeho záhradu, nestor slovenského ovocinárstva, významný pomológ, neúnavný propagátor záhradníctva a ovocinárstva, známy nielen na Slovensku , ale i v zahraničí prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc.

Foto galéria:

Prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc. v záhrade Juraja Fándlyho