späť

Oznámenie o začatí vykonávania dokončovacích prác na obecnej kanalizácii

29.05.2024 16:20 - obecné oznamy 

Oznamujeme občanom, že pracovníci firmy STAVEKO budú odo dňa 29.5.2024 vykonávať dokončovacie stavebné práce na potrubiach a šachtách na obecnej kanalizácii.

Žiadame občanov, aby v prípade potreby umožnili pracovníkom prístup do svojich záhrad a na svoje pozemky.

Predmetom prác je predovšetkým zatesnenie kanalizačných šácht, kontrola spojov, čistenie a monitoring potrubia.