späť

Trávnice 2024 - ručné kosenie katarínskych lúk

23.05.2024 16:15 - podujatia 

Dátum uskutočnenia: sobota - 25.05.2024 08:00

Dňa 25.5.2024 sa uskutočnia na Katarínke Trávnice – ručné kosenie katarínskych lúk, kde junáci kosy a devy hrable pochytia a okolie Katarínky a táboriska kosia. Akcie sa predbežne zúčastní 80 koscov.