späť

Distribúcia a platba miestnych daní 2024

19.04.2024 11:44 - obecné oznamy 

Od pondelka 22.04.2024 bude zamestnankyňa OcÚ distribuovať rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti a komunálny odpad za rok 2024. Rozhodnutia doručené do domácností sa budú odovzdávať oproti podpisu. Úhrada daní je možná osobne v pokladni OcÚ od pondelka 22.04.2024 alebo aj elektronicky cez INTERNETBANKING.