späť

Voľby prezidenta SR 2024: Zverejnenie elektronickej adresy k delegovaniu členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie

31.01.2024 09:00 - úradná tabuľa 

V súlade s § 49 ods. 1 zákona č. 180/ 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov do okrskovej volebnej komisie môže *delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka**.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb, t.j. do 19.2.2024.

Obec Naháč zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie:

obec.nahac84@gmail.com