späť

Pozvánka na podujatie "Kurz rezu ovocných stromov vo Fándlyho záhrade"

25.01.2024 10:45 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: sobota - 27.01.2024 09:00

Oznamujeme občanom, že dňa 27.1.2024 sa uskutoční podujatie „Kurz rezu ovocných stromov vo Fándlyho záhrade“ v čase od 9:00–12:00, 14:00–17:00 hod.. Podujatie bude prebiehať kombinovane v zasadačke OcÚ a Fándlyho záhrade.

Kurz bude viesť odborník a expert na staré odrody ovocných stromov: Letorast – Bešinkov bratranec: p. Dávid Fendrich.

Na kurz je potrebné sa prihlásiť na: dfendak@gmail.com.

Zároveň žiadame občanov, ktorí majú staré odrody ovocných stromov a chceli by ich zachovať pre ďalšie generácie, aby taktiež kontaktovali uvedeného odborníka, či už mailom, ale priamo na podujatiach.

Prevádzkovateľ – Obec Naháč, so sídlom Naháč 84 Naháč, 91906, IČO: 00312797 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu. Fotografie budú umiestnené na webovom sídle obce.