späť

Vianočné blahoželanie

22.12.2023 12:45 - obecné oznamy 

Radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov

v kruhu Vašich najbližších

a v Novom roku veľa zdravia, úspechov a radosti

želá

starosta obce,

poslanci obecného zastupiteľstva a

zamestnanci obecného úradu