späť

Pozvánka na podujatie „Stretnutie pri Vianočnej kapustnici“

21.12.2023 11:36 - obecné oznamy 

Dátum uskutočnenia: sobota - 30.12.2023 16:00

Obecný úrad Naháč v spolupráci s Miestnou organizáciou Jednoty dôchodcov v Naháči a Športovým klubom Naháč

Vás pozývajú na

„Stretnutie pri Vianočnej kapustnici“,

ktoré sa uskutoční dňa 30.12.2023 (sobota) od 16:00 hod.

na priestranstve pred horným obchodom.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Prevádzkovateľ – Obec Naháč, so sídlom Naháč 84 Naháč, 91906, IČO: 00312797 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu. Fotografie budú umiestnené na webovom sídle obce.