späť

Riaditeľské voľno - ZŠ Trstín

19.12.2023 12:39 - obecné oznamy 

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Trstín v zmysle §150, ods. 5 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon) Vám oznamuje, že udeľuje riaditeľské voľno a prerušuje vzdelávací proces v základnej škole od 21.12.2023 do 22.12.2023 z dôvodu výskytu akútnych respiračných ochorení.