Jarné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Smútočný oznam

16.10.2023 10:30 - obecné oznamy 

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým občanom,

že dňa 15. októbra 2023 nás vo veku 92 rokov opustila Mária Balúchová.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 18. októbra 2023 (streda):o 15:00 hod. pohrebná sv. omša v kostole a o 15:30 hod. pohrebné obrady na cintoríne v Naháči..

Lúčime sa so zosnulou v mene Obecného úradu a všetkých občanov Naháča.

Nech odpočíva v pokoji!

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým občanom,

že dňa 15. októbra 2023 nás vo veku 92 rokov opustila Mária Balúchová.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 18. októbra 2023 (streda):o 15:00 hod. pohrebná sv. omša v kostole a o 15:30 hod. pohrebné obrady na cintoríne v Naháči..

Lúčime sa so zosnulou v mene Obecného úradu a všetkých občanov Naháča.

Nech odpočíva v pokoji!