späť

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2023

10.10.2023 14:35 - obecné oznamy 

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje v mesiacoch október 2023 až január 2024 zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2023.

V tomto období navštívi vybrané domácnosti v našej obci zamestnanec ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa služobným preukazom zamestnanca ŠÚ SR a oficiálnym listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR. Všetky informácie, ktoré domácnosti poskytnú, budú spracované anonymne a využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké analýzy nekomerčného charakteru.

Údaje zo zisťovania poskytnú podklady pre rôzne štúdie, ako napríklad bytové otázky mladých, úspory a dôchodkové otázky starších osôb, výskum vplyvu bohatstva na spotrebu, zadlženosť domácností, prístupnosť získania úveru, atcf. Výsledky zisťovania umožnia získať dôležitý pohľad na ekonomické správanie sa rozličných typov domácností, čím sa stanú cenným prínosom v mnohých hospodársko-politických oblastiach eurosystému