späť

Zber objemového odpadu

18.09.2023 23:00 - obecné oznamy 

Oznamujeme občanom, že v dňoch 20. a 21. septembra (streda, štvrtok) sa uskutoční zber veľkoobjemového odpadu. Kontajnery budú pristavené v areáli Materskej školy.

Odpad bude preberať pracovník obce v čase od 17:00 do 19:00 hod. Iné termíny si potrebné dohodnúť individuálne.

Medzi objemný odpad patrí napr. starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, linoleá a pod.

Do objemného odpadu nepatrí bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc, papier, sklo a pod.